Erikatsed

Erikatsed

Lisaks järgukatsetele võivad kodutütred sooritada ka erikatseid. Erikatsed süvendavad kodutütre teadmisi eri valdkondades ning eriala valik on iga kodutütre isiklik initsiatiiv ja soov. Erikatsete õpetamine võib olenevalt erialast toimuda individuaalselt või rohkemate liikmete osavõtul.

Kokku on Kodutütarde organisatsioonis 28 erikatset. Neist levinumad on matkaja, laskur, laulja ja meedik.

Erikatse sooritanud kodutütrel on õigus kanda vastava erikatse märki piduliku vormisärgi paremal käisel.

AJAKIRJANIK

 • on avaldanud vähemalt kolm artiklit rühma või ringkonna tegevusest (veebilehtedel, sotsiaalmeedias, lehes jne)
 • teeb kaastööd rühma- ja ringkonnapäevikule
 • valdab korralikult eesti keelt

AJALOOLANE

 • teinud uurimistöö kodukandi ajaloo, inimeste, sündmuste kohta
 • vastutab salga- või rühma päeviku täitmise eest
 • kogub materjalid erinevatest üritustest ja hoolitseb nende säilimise eest

AKTIVIST

 • on korraldanud aasta jooksul vähemalt 2 laagrit või üritust
 • abistab rühmavanemat regulaarselt
 • osaleb maksimaalselt üritustel
 • on läbi viinud vähemalt ühe töötoa või matkapunkti

ARVUTIKASUTAJA

 • oskab kasutada enamlevinuid arvuitiprogramme (tekstitöötlus, slaidiprogramm, videoklipi tegemine, tabelite vormistamine, pilditöötlus)
 • on aidanud teha ringkonna kodulehte või teeb kaastööd blogile
 • osakab saata ja vastu võtta e-posti
 • rakendab oma oskusi rühmadokumentide vormistamisel

ESINEJA

 • esinenud avalikult
 • paistab silma rühma loominguliste ülesannete organisaatorina (taidluskava jmt)
 • on esinenud KT üritustel vähemalt kolm korda
 • on võimeline ise kõnet või sõnavõttu koostama

ESMAABIANDJA

 • oskab tegutseda õnnetuse korral, teab elustamise ABCd, oskab helistada kiirabisse
 • on osalenud esmaabi kursusel (16 tundi)
 • tunneb medpauna sisu
 • on noorematele läbi viinud õppuse meditsiinist ja tervislikest eluviisidest

FOTOGRAAF

 • jäädvustab fotodele erinevaid kodutütarde üritusi
 • oskab pilte säilitada, katalogiseerida ning digitaalselt töödelda
 • korraldanud pisikese näituse või slaidiprogramm koolis või mujal
 • tunneb fotoaparaadi ehituse põhimõtteid
 • koostab Kodutütarde ürituse slaidiprogrammi

KESKKONNA SÕBER

 • oskab sorteerida prügi ning seda õpetada ka teistele (töötuba, matkapunkt jmt)
 • osalenud keskkonna teemalistel talgutel või mõnes keskkonnaprogrammis
 • propageerib rohelist mõtteviisi

KOLLEKTSIONÄÄR

 • kogunud oma kollektsiooni vähemalt kaks aastat
 • on tutvustanud oma kogu vähemalt kolmel korral üritustel
 • oskab tutvustada oma kollektsiooni objektide tausta ja anda neist ülevaadet

KUNSTNIK

 • joonistab, maalib või modelleerib meelsasti
 • teab sisekujunduse algtõdesid
 • on abistanud mõne ürituse dekoreerimisel
 • on teinud kaastööd rühmapäeviku kujundamisel või viinud läbi kunstialase töötoa

LASKUR

 • tugev laskja nii ringkonnas kui vabariigis
 • teab relvade ohutu kasutamise nõudeid
 • osalenud vähemalt ringkonna laskevõistlustel ning tulnud viie esimese hulka

LAULJA

 • on osalenud mõnel laulukonkursil (solistina)
 • teab palju laulusõnu ja oskab neid teistele õpetada
 • laulab kooris
 • vähemalt kolmel korral esinenud meie üritusel või esindanud organisatsiooni väljaspool toimunud üritusel

LINNUTARK

 • teab ja tunneb ära Eesti linde laulu ja välimuse järgi
 • on õpetanud noorematele oma teadmisi (töötuba, maktapunkt jmt)
 • teab lindude erinevaid elupaiku (kaitsealad)

LOOMATARK

 • tunneb Eestis elavaid loomi ja nende elupaiku
 • on õpetanud noorematele oma teadmisi (töötuba, maktapunkt jmt)
 • oskab hoolitseda lemmiklooma eest

MÄLUMÄNGUR

 • oskab viktoriine ise koostada ning neid teistele läbi viia
 • on osalenud vähemalt kolm korda kodutütarde või väljaspool organisatsiooni viktoriinidel

MATKAJA

 • oskab orienteeruda ja tunneb kaarti
 • oskab matkakotti kokku panna
 • oskab lõket teha (ohutus, puhtus)
 • on osalenud vähemalt kolmel ringkonna ja kahel väljaspool ringkonda toimunud matkal/matkamängul
 • on õpetanud noorematele oma teadmisi (töötuba, maktapunkt jmt)

MUUSIK

 • oskab mängida mõnel muusikariistal
 • tunneb nooti ja muusikateooriat
 • teab Eesti muusikuid
 • on esinenud suurele rahvahulgale
 • vähemalt kolmel korral esinenud meie üritusel või esindanud organisatsiooni väljaspool toimunud üritusel
 • tunneb elementaarseid asju Eesti muusikaajaloost

NOBENÄPP

 • on osalenud oma kooli või ringkonna käsitöönäitusel
 • on õpetanud noorematele oma teadmisi (töötuba, maktapunkt jmt)
 • omab oskust käsitöös või meisterdamises

PÄÄSTJA

 • on õpetanud noorematele oma teadmisi (töötuba, maktapunkt jmt)
 • tunneb ohutustehnika nõudeid (igapäeva turvalisus, tuleohutus, vetelpääste)
 • läbinud esmaabi- või päästealase kursuse

PERENAINE

 • oskab valmistada toitu nii sise- kui ka välitingimustes
 • teab tervislikust toitumisest
 • tunneb lauakombeid
 • oskab planeerida toitlustuse eelarvet ühe päeva lõikes perele
 • tunneb köögi varustust ja tehnikat

SPORTLANE

 • esindab rühma ringkonnas ja vabariiklikel võistlustel (vähemalt kolmel korral)
 • on läbi viinud noorematele sportlikku tegevust
 • käib trennis, võistlustel

TAIMETARK

 • tunneb Eesti taimi ja oskab neid määrata, s.h. ravim- ja mürktaimi
 • on õpetanud noorematele oma teadmisi (töötuba, maktapunkt jmt) * tunneb ravimtaimi ning oskab neid kasutada
 • valmistab herbaariumi vähemalt 20 taimest

TANTSIJA

 • osaleb tantsurühma tegevuses
 • on esinenud meie üritustel ja esindanud organisatsiooni ka väljaspool toimunud üritustel
 • oskab ja teab erinevaid tantsumänge,oskab neid teistele õpetada

TÕLK

 • valdab võõrkeelt vestluses ning kirjas
 • oskab tõlkida võistlusreegleid või abistab kirjavahetuse korraldamisel
 • on olnud organisatsiooni külalistele tõlgiks

TUGIISIK

 • aitab uute liikmete sisseelamist organisatsiooni esimese aasta jooksul
 • osaleb tugiõpilaste liikumises
 • on kontaktisikuks erinevatele osapooltele

SUKELDUJA

 • teab sukeldumisvarustuse nimetusi ja oskab selgitada nende otstarvet;
 • oskab kokku panna ja kasutada sukeldumisvarustust;
 • oskab sukeldumisel õigesti laskuda ja tõusta pinnale;
 • oskab kõrvu ja maski siserõhku tasakaalustada;
 • oskab hingata varustuses vee all;
 • oskab saavutada neutraalset ujuvust;
 • teab ja oskab kasutada sukeldumise käemärke;
 • oskab puhastada maski veest;
 • oskab paarilise lisaotsast hingata;
 • oskab leida regulaatori õla tagant;
 • on sukeldunud enam, kui 3 m sügavusele.

Kodutütarde erikatsete nõuded