Arengukava 2021-2025

Arengukava 2021-2025

Kaitseliidu noorteorganisatsioonide – Kodutütred ja Noored Kotkad – arengukava on arengustrateegiast lähtuv lähemate eesmärkide saavutamist kavandatav dokument. Arengukava kirjeldab ära eelmise perioodi jooksul saavutatud edasiminekud, tegutsemise hetkeolukorda ja muudatusi, nii organisatsioonisiseseid kui ka väliseid, ning nendega arvestamise järgseid arenguideid.

Hetkel kehtiv arengukava on aastateks 2021-2025. Arengukavaga saad tutvuda allolevast failist!

Laadi arengukava alla