Noortemagistritöö

Noortemagistritöö

Noortemagistri töö on on Kodutütarde organisatsioonis kaitstud teoreetilist või praktilist laadi noorsootööalane uurimus.

Eduka kaitsmise korral tunnistatakse kandidaat noortemagistriks, ta saab kaitsmise kohta tunnistuse ja noortemagistri märgi.

2021
Kaisa Meus “Kodutütarde panustamine riigikaitsesse Tartu ringkonna praeguste ja endiste kodutütarde näitel”

2017
Birgit Sitska “Motivaatorid Kaitseliitu või Naiskodukaitsesse astumiseks endiste kodutütarde näitel”

2015
Heli Esko “Aktiivõpe Kodutütarde järgukatsete õppimisel”

Koostamise ja kaitsmise kord Lisa 1 korrale