Sümboolika ja vormikandmine

Sümboolika ja vormikandmine

Kodutütarde organisatsiooni sümbolid

Kodutütarde organisatsiooni sümbolid on kotkamärk, ristikuleht, üldlipp ja ringkondade lipud, blankett, pitsat ning liikmepilet. Organisatsiooni tunnuseks on kotkamärk. Kotkamärki näeb näiteks organisatsiooni vormiriietuse peakatte ja varrukaembleemi peal.

Kotkamärk
Ristikuleht
Kodutütarde vormiriietus

Lisaks tunneb kodutütreid ära vormiriietuse järgi. Kodutütardel on kasutusel kaks vormirõivastust: Kodutütarde pidulik vorm ja Kaitseliidu noorteorganisatsioonide välivorm. Samuti on noortejuhtidel kasutusel pidulik vorm, mis erineb noorkotkaste pidulikust vormiriietusest, ning välivorm, mis on mõlemal samasugune.

Kodutütarde pidulik vormiriietus näitab liikme kuuluvust üksusesse, järguastet, ametikohta ning talle omistatud tunnustusi. Pidulik vorm koosneb sinakashallist pikkade varrukatega pluusist, vormimütsist, kollasest kaelarätist, mustast seelikust, vöökotist, mustadest kingadest ja nahavärvi sukkpükstest.

Kodutütarde noortejuhi pidulik vormiriietus koosneb tumesinisest pintsakust ja seelikust, valgest pluusist, mustadest kingadest ja nahavärvi sukkpükstest.

Välivorm on kodutütardel ja noorkotkastel ühesugune. Vormiriietust kantakse Kaitseliidu noorteorganisatsiooni tegevuses osalemisel koos ettenähtud eraldusmärkidega. Välivorm koosneb tumerohelisest riidest jopest, jakist, tuulejakist, pükstest, nokkmütsist ning mustadest saabastest ja talvemütsist. Lisaks kantakse välivormil nimesilti, varrukaembleeme ning ametikohatärne.

Eraldusmärgid

Kodutütarde struktuuriüksuse liikme eraldusmärk vormimütsil on metallist kotkamärk. Kotkamärk kujutab endas kaitseasendis püstiseisvat kotkast, kes hoiab ühe jalaga skautluse sümbolit – liiliaõit, mille keskel on riigivapi kujutis ja teise jalaga linti, millel on tekst “Alati valmis!”.

Vastavalt vormile kannavad Kodutütarde organisatsiooni liikmed vormiriietuse vasakul käisel varrukaembleemi, mis näitab organisatsioonilist ja piirkondlikku kuuluvust.

Eraldusmärk esindusvormil

Eraldusmärk laagrivormil

Piduliku vormi parema rinnatasku kohal paiknevad järgutäpid näitavad Kodutütarde õppekava ehk järkude läbimist. Üks järgutäpp tähistab VI ehk kõige madalamat järku ning kuus järgutäppi kõige kõrgemat ehk I järku.

Ametikohatunnusena kannavad liikmed pidulikul vormil vastaval alusel ametikohatärne. Tärn kujutab metalset kuuekandilist tähte, mille keskel asetseb riigivapi kujutis. Eristatakse suurt ja väikest juhi tärni, pidulikul vormil on tärnid metalsed ning välivormil rohelisel põhjal kuldse tikandiga.

Kodutütre erialalisi oskuseid näitavad piduliku vormi paremal käisel paiknevad erikatsemärgid, mida võib korraga olla vormil kuus. Populaarseimad erialad on matkaja, laskur, laulja ja meedik.

Loe lisaks:

Sümbolid, eraldus- ning teenetemärgid ning ergutamiste ja tunnustuste kohaldamise põhimõtted Eraldus- ja tunnusmärkide kandmise kord Vormiriietuse kirjeldus ja kandmise kord Kaitseliidu noorteorganisatsioonide välivormi ja eraldusmärkide kandmise kord Teenetemärkide ja sõjaväeliste rinnamärkide kandmine