Struktuur

Struktuur

Kodutütarde organisatsioon jaguneb piirkondlikeks allüksusteks. Neist suurimad on ringkonnad, mis kattuvad Eesti maakonnapiiridega ning neid on kokku 15. Kodutütarde ringkonna moodustavad Kaitseliidu ühe maleva territooriumil tegutsevad Kodutütarde jaoskonnad ja/või rühmad ning millel on oma juhatus ja ringkonnakogu.

Jaoskond on vähemalt 90 liikmest koosnev kindlaks määratud territooriumiga ringkonna allüksus.

Kodutütarde rühm on kuni kolmest salgast koosnev ringkonna või jaoskonna allüksus.

Salk on neljast kuni kümnest noorliikmest koosnev allüksus. Salgal on rühma üldkoosolekul valitud salgajuht.