Liikmemaks

Liikmemaks

Liikmemaks on Kaitseliidu tegev- või toetajaliikme poolt kohustuslikus korras kalendriaastas tasutav solidaarsusmaks Kaitseliitu kuulumise eest. Kodutütarde noorliikmed liikmemaksu tasuma ei pea.
Liikmemaks kalendriaastaks on tegev- ja toetajaliikmel 12 eurot.
Liikmemaks tuleb tasuda jooksva kalendriaasta eest mitte hiljem kui 31. märtsiks.

Ülekandega tasumine

Makse saaja: Kaitseliit
Saaja arvelduskonto / IBAN: EE461010022002422007
Kodutütarde liikmemaksu viitenumber: 62020100216
Selgitusse märkida:

  • inimese nimi, kelle eest liikmemaksu makstakse
  • ringkonna nimi, kuhu kuulutakse
  • aasta, mille eest makstakse

Näiteks: Mari Maasikas, Lääne ringkond 2024

Kaitseliidu e-poes tasumine

Liikmemaksu saab maksta ka Kaitseliidu e-poes

Kaitseliidu veebipoes saab liikmemaksu maksta ainult enda eest! Kindlasti jälgi, et valid oma allüksuse, muidu võib sinu tasutud liikmemaks minna teise ringkonda “rändama”.


  • Liikmemaksudest laekunud rahaliste vahendite kasutamise otsustab selle allüksuse juhatus või tema poolt volitatud isik, kellele liikmemaks laekus. Rahaliste vahendite kasutamise otsusest teavitab allüksuse juhatus esimesel võimalusel struktuuriüksuse juhatust, mille kooseisu allüksus kuulub.
  • Kodutütarde liikmemaksu ei tasu need noortejuhid, kes on ühtlasi, kas KL maleva või Naiskodukaitse struktuuriüksuse liikmed. Kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad tasuvad liikmemaksu enda struktuuriüksuse näidatud kontole.
  • Kodutütarde struktuuriüksuses tasuvad liikmemaksu kõik tegev- ja toetajaliikmed.
  • Kodutütarde noorliikmetel ei ole liikmemaksu tasumise kohustust.