Järgukatsed

Järgukatsed

Järgukatsed on kodutütarde baaskoolitus, mis hõlmab endas teadmisi ja oskuseid järgmistel teemadel: Eesti loodus, Eesti ajalugu, kodutütarde teadmised ja oskused, mis sisaldavad ka teadmisi riigikaitsest, käitumine ja loovus, matkatarkused ning turvalisus. Järke on kokku kuus, millest madalaim on VI järk ja kõrgeim I järk.

Ühe järgu sooritamiseks kuluv aeg on keskmiselt kaks aastat, seega jätkub Kodutütarde ridades põnevat tegevust täisealiseks saamiseni välja.

Enamlevinumad tegevusvormid, milles järguteemasid käsitletakse, on loodusmatkad, laagrid, õppepäevad ning ekskursioonid. Kodutütarde õppetegevuse põhimõte on viibida võimalikult palju õues ning kõiki asju praktikas katsetada.

Omandatud järke tähistavad pidulikul vormil järgutäpid, nii on VI järgu kodutütrel vormipluusil üks järgutäpp ning kõrgeima ehk I järgu omanikul on parema rinnatasku kohal kuus järgutäppi.

Järgukatsete veebiõpik

Kodutütardele on valminud järguõppe veebikeskkond, kus on koondatud kõik vajalik materjal järgmise järgu saamiseks koos ülesannetega.

KT JÄRGUKATSETE NÕUDED