Põlva ringkond

Põlva ringkond

Kontaktid ja liikmed

Ringkonnavanem
Ainika Mägi
Noorteinstruktor
Aile Vals

Tutvustus

Eesti esimese vabariigi ajal kuulusid praeguse Põlva piirkonna kodutütred KL Võrumaa maleva koosseisu.
Taasiseseisvunud Eestis alustasid Põlvamaal kodutütred tegevust 1992. aastal Leevi Noorte Kotkaste rühma kõrval. Esimesed kodutütred andsid tõotuse 19. mail 1993. aastal. Samal aastal loodi veel rühmad Põlvas, Räpinas ja Kanepis. Leevi rühma moodustamine läks nähtavasti seepärast üsna edukalt, et Leevil oli tol korral tugev, üksmeelne ja arvukas kaitseliitlaste rühm. Eriliselt aktiivsed kaasalööjad olidki just kaitseliitlaste lapsed. Kogu rühmale pakutav tegevus oli tol korral uudne: laagrid, rännakud, esmaabiõppused, karateetreening, koondused, laskmine jne.
Ametlikult registreeriti Kodutütarde Põlva ringkond 1994. aasta märtsis.
Tänasel päeval võib lugeda meie ringkonna eripäraks kohaliku kultuuripärandi hoidmist.
Lisaks ringkonnaülestele ettevõtmistele toimub aktiivne tegevus rühmades. Meie rühmad on kõik oma juhtide nägu! Ühes rühmas pööratakse rohkem tähelepanu metsas toimetulekule, teises pannakse rõhku spordile, kolmandas looduse tundmisele, neljandas käivad tüdrukud usinalt laskmas, viiendas rühmas armastavad tüdrukud käelist tegevust jne. Huvi korral saab alati osaleda ka teiste rühmade ettevõtmistel.
Oleme sõbralik ja kokkuhoidev pere. Meie tegemiste kohta leiad rohkem infot Facebooki Põlva Kodutütred leheküljelt.

Ringkonnas tegutsevad rühmad

 • Ahja
 • Johannese
 • Kanepi
 • Kauksi
 • Kõlleste
 • Laheda
 • Leevi
 • Mammaste
 • Mehikoorma
 • Mikitamäe
 • Mooste
 • Orava
 • Põlgaste
 • Põlva I
 • Põlva II
 • Ruusa
 • Räpina
 • Saverna
 • Vastse-Kuuse

Mida mulle kodutütreks olemine annab?

Kodutütar on tore olla.
Saab osaleda vahvatel ja huvitavatel üritustel: koondustel, õppepäevadel, laagrites, võistlustel, ekskursioonidel ja matkadel.
Saan uusi teadmisi ja, oskusi ja huvitavaid kogemusi.
Kodutütrena saan endale palju uusi sõpru ja kohtun sageli vanade tuttavatega.
Oskan hädasolijaid aidata.

Põlva kodutütred

Kodutütarde liikmemaksu tasumise tähtaeg on 31. märts!