Mine tagasi

“Aasta kodutütarde noortejuht 2023” nominendid

25. jaanuar 2024

VERONIKA KALDMA
Alutaguse ringkond

Veronika on tuntud loovuse, laia silmaringi ja heade ideede poolest. Ta on alati valmis pakkuma nõu ja tuge ning on oma rühmale hindamatu väärtusega, aidates kaasa aktiivsete liikmete kaasamisele ja rühma arengule. Tema panus noortele suunatud esmaabi ja muude õppetegevuste korraldamisel on silmapaistev tänu tema lihtsale, mõistetavale ja tõhusale lähenemisviisile. Lisaks on Veronika tuntud oma pühendumuse poolest organisatsiooni arengusse, eriti viimastel aastatel, mil ta on näidanud üles kindlameelsust, kandes oluliste muutuste ajal Alutaguse ringkonnavanema rolli.


JAANIKA KUTSAR
Harju ringkond

Jaanika on rühmavanem, kes võimalusel paneb käed külge igal üritusel. Ta näitab teistele noortejuhtidele, et kui olla aktiivne, julge ja palju küsida, siis on laagrid ja võistlused edukad. Jaanika on kõigile oma aktiivse tegevusega eeskujuks ning kui ta korraldab üritust, siis on iga pisemgi detail hoolikalt läbi mõeldud, ükski ese tagalast ei ole puudu ega üle. Lisaks toetab Jaanika Kodutütarde Harju ringkonna tegemisi ringkonnavanema abina. Kiired lahendused ja ettepanekud tulevad just temalt. Kui noored on rahul, siis on ka Jaanikal motivatsioon laes.


VAIKE NIKLUS
Jõgeva ringkond

Vaike on järjepidev, pühendunud ning professionaalne rühmavanem, kelle rühmas toimub korrapärane järgu- ja erikatsete õpe. Ta seisab noorte heaolu ja arengu eest ning suudab samastuda kõikide vanusegruppidega, olla kannatlik ja hooliv ning luua usalduslikke suhteid noortega, olles neile mentoriks ja sõbraks. Sel aastal panustas Vaike luureretke ja üle-eestilise Ernakese läbiviimisesse. Kogenud võistluste korraldajana oskab ta märgata probleemkohti, et need juba eos likvideerida. Vaike on Kamaris toimuvate pikkade traditsioonidega ürituste Kamari laskejooks (15. kord) ja Kamari töö- ja puhkelaager (21. kord) eestvedaja. 


KIRSIKA ILMJÄRV
Järva ringkond

Kirsika on rühmavanem juba üle kahekümne aasta. Ta on tuntud oma aktiivsuse, ettevõtlikkuse ja ideede genereerimise oskuse poolest. Erinevaid ettevõtmisi vedades nakatab ta teisigi oma optimismi ja huumoriga. Kirsika juhitud rühm on üks suuremaid Järvamaal, kus kodutütreks olemine on auasi. Aastal 2023 sai Kirsika tegevus sisse uue hoo ja hingamise. Tema juhitud suvelaager Spekter oli suurepärane. Lisaks sellele korraldas Kirsika ka kodutütarde ja noorkotkaste matkamängu ning oli aktiivne sügislaagris, õpetades ise ja kaasates spetsialiste. Kirsika panus ja pühendumus kodutütarde rühma ja kogu organisatsiooni edendamisse on märkimisväärne.


EVE STRENG
Lääne ringkond

Eve on noortejuht, kes on tuntud oma täpsuse, järjekindluse ja kohusetundlikkuse poolest, suutes leida ühise keele nii nooremate kui vanemate noortega. Eve on suurepärane meeskonnatöö korraldaja ja selles osaleja, tuues tegevustesse positiivsust läbi huumori ja naeru. Tema oskuslik juhtimine tagab osalejate turvalisuse ja heaolu. Noortejuhina peab ta lisaks koondustele oluliseks rühmade vahelist koostööd. Viimases on heaks näiteks suuremate kodutütarde ja noorkotkaste kaasamine oma rühma väljaõppes. Eve on edukas ka Isamaalise hariduse programmi projektide kirjutajana, tuues nii ringkonda lisaressursse tegevuste läbiviimiseks.


PIRET PALM
Põlva ringkond

Piret on pühendunud ja kogenud noortejuht. Ta väärtustab isamaalist kasvatust ja ühendab oskuslikult noortekeskuse tegevused Kodutütarde omadega. Piret on tuntud oma kohusetundlikkuse, tasakaalukuse ja loovate ideedega, korraldades huvitavaid sündmusi nagu välilaagrid, paadimatkad ja kokkamisõhtud. Pireti juhtimisel on Ahja kodutütred ja noorkotkad õppinud väärtustama oma kultuuripärandit ja isamaad, aidates noortel leida võimalusi aktiivseks eneseteostuseks. Tema suurimaks tugevuseks on järjepidev töö noortega ja pidev enesearendamine. Piret armastab lapsi ja lapsed armastavad teda.


AIRIN LAASMA
Pärnumaa ringkond

Airin on tuntud oma särasilmse ja positiivse suhtumisega. Airini korraldusoskused ja nõudlikkus on teinud temast väärtusliku meeskonnaliikme suuremate ürituste planeerimisel. Airin ühendab oskuslikult Kodutütarde ja Naiskodukaitse tegevused, luues sidusust ja kaasates kodutütreid erinevatesse ettevõtmistesse ka Naiskodukaitses. Lisaks on ta kaasatud kogukonna tegevustesse ja Pärnumaa noortekogu töösse, näidates oma pühendumust noorte arengule. Airin on eeskujuks ja inspiratsiooniallikaks paljudele noortele. Inimesena on ta eeskujulik, elurõõmus ja lahendustele orienteeritud.


VERONICA KOSENKRANIUS 
Rapla ringkond

Veronica on noortejuht, kes täidab alati endale võetud ülesanded ning kaasab usinalt teisi naiskodukaitsjad ja ka noori väljaõppeüritustele. Ta teeb koostööd kohalike kaitseliitlaste, noorkotkaste ja kodutütardega ning ka omavalitususega. Veronica ei ole kunagi halvas tujus, ikka nägu naerul ja silm säramas. Aktiivse hoiaku, positiivse olemise, alati avatud ning rõõmsa meelega  on Veronica eeskujuks oma toredatele Kohila kodutütardele. Veronica on sõbralik ning hooliv juht noortele ning abivalmis kaaslane noortejuhtidele. 


KATRIN KOMMEL
Saaremaa ringkond

Katrin alustas organisatsioonis kodutütrena ja nüüd panustab noortejuhina Muhu saarel. Ta on tulihingeline kodutütarde visiooni ja missiooni täideviija. Katrin hindab kõrgelt tervislikke eluviise ning aktiivset liikumist. Laagrite ja koonduste sisse on alati põimitud kas matkamäng, matk või muu aktiivne tegevus. Katrin on äärmiselt kohusetundlik, rõõmsameelne, vastutulelik ja lõbus. Liigub vaikselt, kuid otsustavalt ja kiiresti. Ta on alati valmis oma abikätt ulatama ja imekombel jõuab igale poole.


LY SOVA
Sakala ringkond

Ly Sova on pikaaegne noortejuht, kuid erilise hoo on ta saanud sisse sel aastal. Ly on usin Isamaalise hariduse programmi  projektide kirjutaja ja alati on tal uusi ja huvitavaid mõtteid. Et erinevate rühmade kodutütred paremini tutvuksid, võtab ta kaasa ka teiste rühmade liikmeid. Ly on hooliv ja tähelepanelik noortejuht. Ta on valmis abistama nii noori kui teisi noortejuhte. Ikka selleks, et noortel oleks tore ja huvitav. Ly on tegelenud sel aastal ka enesetäiendamisega ning on läbinud Kaitseliidu koolis koolitaja algkursuse, eneseväljendamise algkursuse ja praktilise juhtimise esimese kursuse. Lisaks noorte juhendamisele on ta ka ringkonnavanema abi. 


VIVE PANDIS
Tallinn ringkond

Vive on nagu Tallinna ringkonna Kodutütarde maskott, kes on alati olemas. Ta suudab enda rõõmsameelsusega nakatada igaühe ning on ka väga mitmekesine juht. Ta viib noored nii teatrisse ja muuseumisse kui ka metsa ja põllule. Tal on lennukad ja huvitavad ideed laagrite, ürituste, väljasõitude ja koonduste jaoks. Vive on suureks eeskujuks teistele noortejuhtidele, sest täidab oma lubadused ning peab tähtaegadest kinni, mis on ringkonna sujuvaks tööks väga oluline. “Vive on meie raudvara. Me kõik mäletame teda aegade algusest peale ja kauemgi veel. See on müstiline, sest Vive on tegelikult väga nooruslik ja asjalik,” iseloomustavad teda ringkonnakaaslased. 


KAISA MEUS
Tartu ringkond

Kaisa on endine kodutütar, kes varasemalt ka noorliikmena valitud aasta parimaks Tartu ringkonnas. Niipea, kui noorliikme aeg lõppes, lõi ta oma rühma. Kaisa on korraldanud nii enda kui sõprusrühmadele linna- ja metsalaagreid, matkamänge ja õppepäevi nii linnas kui looduses. 2022. aastal valiti Kaisa ringkonna juhatuse liikmeks. Ta mõtleb kaasa vabariiklike alusdokumentide loomisel ning on panustanud järguõppe arendamisse Opiq´us. Üheks tema suurimaks panuseks käesoleval aastal on Tartu Hansa koolis viiendate klasside valikkursuse Isamaaline haridus korraldamine ja läbiviimine. Noorele eale vaatamata on ta paljudele noortejuhtidele eeskujuks ja mentoriks.


GIIA TETLOVA
Valgamaa ringkond

Giia on leidlik ja loov noortejuht, kes oskab põnevaks muuta ka kõige tavapärasemad tegevused. Tema mentorlusel on noored kirjutanud mitmeid noorte omaalgatuse projekte. Ta on alati kõigi jaoks olemas, küsib, kuulab, märkab, toetab. Tema positiivsus ja sõbralikkus teevad temast usaldusväärse inimese, keda lisaks noortele austavad ka noortejuhid. Tema pühendumus, lojaalsus ning avatud meel on teinud temast suurepärase ja oodatud kaaslase ning meeskonnaliikme nii rühmalaagrites kui ka suursündmustel. Giia on energiast pakatav uute ideedega noorsootöötaja ning omab noorsootöötaja 6. taset. 


PEEP PUUSIK
Viru ringkond

Tarvanpää rühma rühmavanem Peep on läbi aastate seisnud hea selle eest, et organisatsioonis olevad noored saaksid parimat väljaõpet, mida neile pakkuda saab. Peep on alati valmis ürituste korraldusprotsessis kaasa lööma, uusi arengusuundi välja mõtlema ning neid ka ellu viima. Oma laialdaste oskustega panustab ta ringkonnaülestel õppepäevadel – sidespetsialisti erikatse, riviõpe, vormikandmise ja selle hooldamise juhendamine, sideõpe, matkatarkused ja metsas hakkamasaamine on vaid näited. Peep on aktiivne, innustav, toimekas ja pühendunud noortejuht, kes on eeskujuks nii noortele kui noortejuhtidele.


KRISTA KUNINGAS
Võrumaa ringkond

Krista on noortejuht, kes liitus organisatsiooniga läbi oma laste. Lapsed on organisatsioonist välja kasvanud, kuid tema on jäänud. Krista teeb noortejuhitööd suure pühendumusega. Ta on alati leidnud muude tegemiste kõrvalt aega teha rühmalaagreid, olla toeks ja abiks võistlustel. Kristale on oluline tähtsustada noorte isamaalist kasvatust ning peab oluliseks ka koostööd kohaliku üksikkompaniiga. Krista on inimene, kelle peale saab loota ja kes on olemas nii noortele kui kõigile teistele. Tema õiglustunne on paigas ja ta ei karda oma arvamust välja öelda. Samas on ta väga hea kuulaja, kes ei suru oma arvamust peale.