Mine tagasi

Kodutütarde juhid kogunesid Tartus

24. jaanuar 2023

14.-15. jaanuaril toimus Tartus Kodutütarde ja Noorte Kotkaste juhtide õppepäev ja mõlema organisatsiooni keskkogu. 

Käesoleva aasta Kodutütarde juhtide õppepäev ja keskkogu peeti seekord Tartus. Esimese päeva seminar toimus Kaitseväe Akadeemias üheskoos Noorte Kotkaste juhtidega. Kodutütarde peavanem Ave Proos ja Noorte Kotkaste peavanem Silver Tamm kuvasid juhtide ette organisatsioonidele 2023. aastaks seotud mõõdikud ning isamaalise hariduse programmijuht Aare Vest tegi tagasivaate ning kokkuvõtte möödunud aastast. 

Külalistena oli kutsutud noorte häält kõlavaks tegema igast maakonnast üks noorliige. Oma ettekandes tõid kodutütred ja noorkotkad välja teemad, millega nad tegevuses rahul on, ning teemad, mis vajavad arendamist.

Uute teadmistega rikastasid päeva Remo Ojastu 2022. aasta koolitaja auhinnaga pärjatud ettevõttest Combat Ready, kes rääkis vastutuse kesksest juhtimisest ning kaitseväelisest karjäärist ja akadeemiast rääkis Kaitseväe Akadeemia veebel staabiveebel Andri Harkmann. Õppepäeval toimus ka paneeldiskusioon, kus Kaitseliidu noorteorganistasioonide rolli üle kaitsetahte edendamisel arutlesid Tallinna ringkonna kodutütar Isabela Viks, Tartu maleva noorkotkas Karl-Marten Kütt, Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi, Noorte Kotkaste Tallinna maleva Toompea rühma pealik Daniel Haab ja Kodutütarde Lääne ringkonnavanem Maire Kruus.

Teisel päeval toimus Tartu Hotelli konverentsikeskuses Kodutütarde keskkogu koosolek. Vaadati tagasi möödunud aastale, arutleti organisatsiooni seisukohalt olulistel teemadel ja seati uued sihid 2023. aastaks.

Keskkogu koosolekul valiti ka Kodutütarde keskjuhatusse uued liikmed. Hääletuse tulemusel said keskjuhatuse mandaadi järgnevaks kolmeks aastaks Tartu ringkonnavanem Kristel Altsaar ja Pärnumaa ringkonnavanem Aina Tarvis.

Rohkem pilte vaata galeriist.

Foto: Markus Sein