Mine tagasi

“Aasta Kodutütarde noortejuht 2021” nominendid

4. veebruar 2022

LAINE TOPS
Alutaguse ringkond

Foto Valdor Ernits

Laine Tops on KT Alutaguse ringkonnavanem, kelle pühendunud tegevus on ringkonna elu rikastanud ning elavdanud koostööd piirkonna naiskodukaitsjatega. Ringkonna arenguks on Lainel palju ideid, mida ta on koroorapiirangute kiuste jõudumööda realiseerinud. Oma aktiivse tegutsemisega on Laine andnud suure panuse Kodutütarde organisatsiooni arengusse nii väljaõppe läbiviimisel kui ka organisatsiooni tutvustamisel Ida-Virumaal.

PILLE-RIIN MOILANEN
Harju ringkond

Foto Kati Raudsepp

Pille-Riin Moilanen on alati noorte jaoks olemas ja utsitab neid osa võtma erinevatest laagritest ja projektidest. Ta on Harju ringkonnas kõige tublim projektide kirjutaja ja omab põnevaid ideid, mida noortega koos ellu viia. Pille-Riin juhendab ja suunab noori kirjutama omaalgatuslike projekte, mille tulemuseks on mitmed noorelt-noorele korraldatud laagrid. Pille-Riin oskab noori märgata ja tema rühma kodutütred on sooritanud kõige enam erikatseid Harju ringkonnas. 

TRIIN SCHAFFRIK
Jõgeva ringkond

Foto: Erakogu

Triin Schaffrik on üks Jõgeva ringkonna hinnatumaid väljaõppe instruktoreid. Tema tunnid on põhjalikud ja mitmekülgsed ning nõuanded ürituste korraldamisel sisukad ja analüüsivad. Koroonaperioodil on Triin teinud mitmeid ettepanekuid, kuidas noored ja väljaõppe järjepidevus ei kaoks. Triin panustas ringkonna arengusse juba kodutütrena ning rühmavanema lahkudes võttis 16-aastane Triin juhtimise enda kätesse. Tema pühendumist riigikaitsesse näitab ka ajateenistuse läbimine ning reservlipniku auaste. Triin on alati rõõmsameelne ja särav, sihikindel, julge, töökas ning eeskujuks kodutütardele ja juhtidele.

EVE ORLOVSKI
Järva ringkond

Foto Annika Crasta

Eve Orlovski on noori innustav ja energiline noortejuht, kes suhtub kõikidesse mõistvalt, hoolivalt ja empaatiliselt. Tulihingelise laskespordi entusiastina viib ta noortele regulaarselt läbi lasketreeninguid ning tema juhendatavad on edukad ka täiskasvanute võistlustel. Olles Kodutütarde rühmavanem, tegeleb ta ka noorkotkastega. Eve armastab aktiivset eluviisi ning süstib spordipisikut ka noortesse. 2021. aasta virtuaalmatkal läbitud kilomeetrite eest pälvis tema rühm „Aasta pärli“ tiitli.

MARIS ESKO
Lääne ringkond

Foto Maris Sits

Maris Esko on võimekas ja väsimatu noortejuht, kes on enda hoole alla võtnud nii kodutütarde kui noorkotkaste rühma. Tema jaoks on oluline rühmadevaheline koostöö ning kaitseliitlaste ja naiskodukaitsjate kaasamine noorte ettevalmistamisse ning juhendamisse. Maris peab tähtsaks noorte väljaõppe head kvaliteeti ja mitmekesisust ning on selleks kirjutanud ka mitmeid projekte. Ülikooliõpingute ja õpetajatöö kõrvalt Harjumaal Viimsis jõuab Maris alati Läänemaale, et noori pühendunult juhendada.

AINIKA MÄGI
Põlva ringkond

Foto Silver Hinno

Ainika Mägi on lausa loodud noortega tegelema. Ta on entusiastlik, suurte kogemustega, aktiivne ning kohusetundlik rühmavanem. Tema jaoks pole probleemi korraldada mistahes üritust, olgu selleks välilaager, ekskursioon, järgulaager, kokkamise õpituba või hoopis öine seiklusmäng – Ainika oskab sündmused muuta noorte jaoks põnevaks ning oodatuks. Küsides ükskõik millise Laheda rühma noore käest, ütleb ta kindlasti – Ainika on parim!

KARME TAMMIST
Pärnumaa ringkond

Foto Sigrid Absalon

Karme Tammist alustas kodutütarde juhendamisega kui leidis, et Saarde vallas on sel kohal tühi auk. Mõne aastaga on tema loodud rühma muutunud üheks aktiivsemaks Pärnumaal. Karme on hakkaja rühmavanemana suutnud tõestada omavalitsusele, et Kodutütred väärivad toetust ja tunnustust. Osavate kätega naine on käsitööpisikuga nakatanud ka rühmaliikmed ning just tema tüdrukute näppude vahel on valminud nii mõnigi Pärnumaa Aasta Emale kingitav käsitöötekk. 

NELE PERNITS
Rapla ringkond

Foto Taimo Lehtsalu

Nele Pernits on naiskodukaitsja olnud juba üle 20 aasta, pea sama kaua on ta tegutsenud vabatahtliku noortejuhina. Olles ise aktiivne ja mitmekülgne, tubli ning väsimatu tegutseja, suudab Nele oma Eesti suurimale kodutütarde rühmale alati midagi uut ja huvitavat, samas maailmapilti avardavat välja mõelda. Iganädalased koondused on veebiühenduse abil toimunud ka koroonakriisi ajal, sest järjepidevust peab Nele oluliseks. Oma tegemisi kajastab ta ikka ka sotsiaalmeedias, mis aitab kodutütarde tegemisi laiemalt tutvustada. 

TIIA KÜTT
Saaremaa ringkond

Foto Kadri Paomees

Tiia Kütt on noortejuht juba 2001.aastast alates ning kauaaegne KT Saaremaa ringkonnavanem. Tegevuse jooksul on ta alati haaranud kinni võimalusest uuendusteks ning kaasa läinud muutustega. Meeskonnatöö on Tiia jaoks väga oluline ning ta märkab enda ümber neid, kes tunnustust väärivad. Tiiale meeldib organiseerida erinevaid üritusi, laagreid, matku ja õppepäevi. Ta on avatud uutele ideedele ning püüab nende elluviimist ka ise erinevaid lahendusi otsides toetada. 

ANNE SEPIK
Sakala ringkond

Foto Gunnar Teas

Anne Sepik elab põhimõtte järgi “ole täna parem, kui olid eile”. Tema rühmas on väga erisuguse taustaga noori, kuid üks on neile kõigile ühine – nad usaldavad oma rühmavanemat. Anne on oma kodutütarde suurim fänn. Noortejuhina julgustab ta noori mugavustsoonist välja tulema, et näidata neile, mida elu ja Kodutütarde organisatsioon pakub. Oma pikaajalise ja süsteemse töö ning põnevate retkede ja laagritega on Anne äratanud väga paljude noorte huvi organisatsiooni vastu. 

MERLE TOOMPARK
Tallinna ringkond

Foto Stanislav Moskov

Merle Toompark sai aasta noortejuhiks nomineeritud tema enda noorte initsiatiivil. Kodutütred leiavad, et ta on objektiivne, õiglane, rõõmsameelne, aktiivne ja kohtleb teisi alati lugupidavalt. Merle aasta suurimaks väljakutseks oli oma piirkonna noorte viimine Kalevi võimlemispeole, kus iga noor tundis ennast turvaliselt ja hoituna, mis andis jõudu ettevõetud pingutusega hakkama saada. Noored hindavad ka Merle pingutust nende kaasamisel Naiskodukaitse tegevusse, mis rikastab väljaõpet ja toob huvitavat tegevust. 

JULIA SIIMBERG
Tartu ringkond

Foto Kristel Altsaar

Julia Siimberg pole mitte ainult silmapaistev rühmavanem, vaid ka erakordselt aktiivne noortejuht ringkonna tasandil. Kodutütarde Tartu ringkonna juhatuses jookseb Julial teine ametiaeg ning ta on olnud ka keskkogu valitud delegaat. Tal on lennukad ideed, särtsakas energia ja mõõtmatu tahe panustada kõikidesse maakondlikesse üritustesse. Lisaks leiab Julia aega olla kohal igal Noorte Kotkaste Tartu maleva suuremal üritusel. Tema kanda on ringkonna Lastevanemate laager ning tema südameasjaks on rühma ja ringkonna jätkusuutlikkus.

MARIA SIKK
Valgamaa ringkond

Foto Anastasija Kikkas

Maria Sikk on tubli rühmavanem, kes toimetab oma noortega jagades tarkusi ja kogemusi. Ta oskab märgata nooremaid ja nõrgemaid enda ümber ning nendega tegeleda, juhendada ja toetada. Kogenud Naiskodukaitse koormusmatkal osalejana on ta matkapisikut süstinud ka noortesse ning tema rahavatantsuoskus viis Valgamaa noored tema juhendamisel vabariiklikule Kalevi võimlemispeole. 

KARMEN SÖÖT
Viru ringkond

Foto Marjanne Krooben

Karmen Sööt on Kodutütarde Viru ringkonna juhatuse liige juba teist koosseisu, mis näitab, et teda hinnatakse ja tema tegevust tunnustatakse. Oma rühmaga viib ta regulaarselt läbi erinevaid laagreid, et õpetada midagi uut, korrata vanu teadmisi või ka selleks, et praegusel keerulisel ajal lihtsalt kokku saada. Karmen tegutseb alati põhimõtte järgi, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. 

HELI TOROP
Võrumaa ringkond

Foto: Võru Foto

Heli Torop on suure südamega ja väga pühendunud noortejuht, kes lisaks oma rühma sisukale tegevusele panustab nii ringkonna kui vabariiklikul tasandil. Kodutütarde keskjuhatuse liikmena on just tema e-õppekeskkonnas Opiq olevate järguraamatute sisu looja ning Kodutütarde VI järgu uue tööraamatu autor. Heli elab ja hingab Kodutütarde organisatsiooniga ühes rütmis ning endise kodutütrena omab selget visiooni, kuhu organisatsioon võiks liikuda.