Mine tagasi

Nädalavahetusel kogunes keskkogu

7. detsember 2021

Nädalavahetusel, 4. detsembril kogunes Tallinnas Kodutütarde keskkogu.

Seekordsel keskkogul arutati üheskoos läbi alusdokumentides kirjas olevad põhimõtted, alates noorliikmete vastuvõtmisest lõpetades tunnustamise ja vormikandmise põhimõtetega. Lisaks tutvustati Opiqu platvormil asuvaid õppematerjale ja noortejuhtide koolitusplaani.

„Tänan kõiki, kes mõtlevad kaasa ja aitavad seeläbi organisatsiooni paremaks muuta. Tegutseme noorte heaks ja riigi hüvanguks ning meid aitavad edasi ainult need paberile kirja pandud asjad, mis töötavad ka päriselus,“ tänab peavanem Ave Proos kõiki ettepanekuid esitanud noortejuhte.

Kodutütarde kõrgeim juhtorgan on keskkogu, kuhu kuuluvad peavanem, ringkonnavanemad ja igast ringkonnast üks ringkonnakogul kolmeks aastaks valitud täiskasvanud noortejuht.

Foto: Triinu Küünal