Mine tagasi

Matkamängu võitsid Võrumaa kodutütred

11. oktoober 2021

Kodutütarde matkamäng lõppes sel korral Võrumaa ringkonna kodutütarde võiduga. Teisele kohale tulid Lääne tüdrukud ja kolmandale Saaremaa kodutütred.

Oktoobri algul toimus iga-aastane Kodutütarde ja Noorte Kotkaste matkamäng, mis on mõeldud organisatsioonide nooremale vanuseastmele. Matkamäng leidis sel korral Kohilas.

Matkamängu eesmärk oli arendada osalejate matkaalaseid teadmisi, kodanikuoskusi ja meeskonnatöövõimet. Lisaks rakendada järgukatsete teadmised ja oskused praktikas lavastatud situatsioonidesse. Matkamängust võtsid osa 4-liikmelised Kodutütarde ja Noorte Kotkaste võistkonnad vanuses 7-12 aastased.

Võistluse start toimus ühisstardina ning seejärel liikusid võistkonnad kaardi järgi määratud järjekorras kontrollpunktidesse, kus tuli sooritada etteantud ülesandeid. Võistkonnal oli rajal kontrollpunktide läbimiseks ja ülesannete lahendamiseks aega 5 tundi. Võitlejad pandi proovile esmaabis, orienteerumises, sõlmede tundmises, laskmises, looduse tundmises ja teistes kodutütardele omastes valdkondades.

Matkamängu korraldasid Noorte Kotkaste peavanem, Kodutütarde peavanem ja läbiviijad on Kodutütarde Rapla Ringkond, Noorte Kotkaste Rapla malev. Koostööd tehakse Kaitseliidu Rapla maleva, Naiskodukaitse Rapla ringkonna, Eesti Punase Risti Raplamaa seltsi, Raplamaa Omavalitsuste Liidu ning Politsei-ja Piirivalveametiga. 

Kodutütarde ja Noorte Kotkaste organisatsioonide missioon on vabatahtlikkust väärtustades pakkuda noortele parimaid arengu- ja tegutsemisvõimalusi isamaalise kasvatustöö kaudu. Kaitseliidu noorteorganisatsioonidega on võimalik liituda kõigil 7-18-aastastel Eesti noortel.

Paremusjärjestus
1. Võrumaa
2. Lääne
3. Saaremaa
4. Pärnumaa
5. Jõgeva
6. Harju
7. Sakala
8. Alutaguse
9. Järva
10. Viru
11. Valgamaa
12. Tallinn
13. Tartu
14. Põlva
15. Rapla

I KOHT – Võrumaa kodutütred
II KOHT – Lääne kodutütred
III KOHT – Saaremaa kodutütred