Mine tagasi

Laupäeval toimub oskustevõistlus “Alati valmis!”

17. september 2021

18. septembril toimub Sõmerpalus vabariiklik Noorte kotkaste ja Kodutütarde oskustevõistlus „Alati valmis!“.

Võistluse eesmärk on pakkuda noortele huvitavat, Noorte Kotkaste ja Kodutütarde järgukatsete ning erikatsete alaseid teadmisi ja oskusi nõudvat võistlust. Lisaks kontrollida võistkondade võimet täita neile antud ülesandeid ning selgitada välja parimad malevad/ringkonnad.

„Alati valmis!“ võistlusest võtavad osa Noorte Kotkaste malevate 4-liikmelised võistkonnad ja Kodutütarde ringkonna 4–liikmelised võistkonnad. Võistkonnas kaks liiget on vanuses 7–13 aastat ja kaks liiget vanuses 14–18 aastat.

Võistluse ülesandepunktid toimuvad Sõmerpalu teenusekeskuse ruumides ja selle lähiümbruse maastikul. Võistkonnad peavad läbima kõik punktid, kus nad peavad lahendama ülesandeid, mis nõuavad loovust, nutikust, teadmiseid, kiirust, täpsust ja meeskonnatöö oskust.

Oskustevõistluse“ Alati Valmis“ korraldab Noorte Kotkaste ja Kodutütarde esindus, viib läbi Noorte Kotkaste Võrumaa Malev, Kodutütarde Võrumaa Ringkond koostöös Kaitseliidu Võrumaa maleva ning Naiskodukaitse Võrumaa ringkonnaga. Lõpurivistus ja autasustamine kell 19.00.

Kontaktisik:
Markus Sein
Kaitseliidu noorteorganisatsioonide avalike suhete spetsialist
+372 5564 1979
markus.sein@kaitseliit.ee