Mine tagasi

Kodutütred pannakse 37-tunnisel võistlusrajal proovile

10. juuni 2021

Homme, 11. juunil stardib 14 Kodutütarde ning 1 Noorte Kotkaste võistkond 37 tunni pikkusele vabariiklikule võistlusmatkale „Ernake“, mille rajal tuleb täita väljakutseid pakkuvaid kontrollpunkte. Võistlusest võtavad osa 4-liikmelised esindusvõistkonnad igast maakonnast.

11.-13. juunil aset leidev „Ernake“ toimub sel aastal Tartumaa ja Jõgevamaa piirimail. Võistlusmatka eesmärgiks on kontrollida võistkondade võimet täita Kodutütarde järgukatsetele põhinevaid etteantud ülesandeid, testida füüsilist vastupidavust, olles rajal 37 järjestikkust tundi, ning arendada noorte meeskonnatöö oskusi. “Ernakese” võitja kuulutatakse välja 13. juunil orienteeruvalt kell 12.30.

„Kodutütarde organisatsiooni üheks peamiseks ülesandeks on kasvatada noortes valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust õpetades neile otsustamis- ja vastutusvõimet, Eestimaa looduse tundmist, oskust märgata kaaslasi ning palju muud,“ on Kodutütarde peavanem Ave Proos uhke iga tüdruku üle, kes oma vaimsed ja kehalised võimed „Ernakese“ rajal proovile paneb. Ta lisab, et ainult mugavustsoonist välja astudes on võimalik testida tüdrukute valmisolekut teha meeskonnatööd, oskust anda esmaabi või sitkust läbida ööpimeduses kümneid kilomeetreid.

Raja pikkus on linnulennult 50 kilomeetrit ning võistkondadel tuleb jalgsi ja varjatult liikudes täita etteantud ülesandeid. Võimalikud ülesanded kontrollpunktides on meditsiin, takistusrada, luureraporti koostamine, sideülesanne, tule tegemine, tähelepanu- ja üllatusülesanded.

“Tänavune “Ernake” viib võistlejad väga mitmekülgsele maastikule, suured metsamassiivid ja kaitsealad vahelduvad jõgede ja kraavidega, soode ja kuppelmaastikuga,” kommenteeris võistlust peakorraldaja Kodutütarde Tartu ringkonnavanem Kristel Altsaar. “Rada ei ole pikk, kuid keerulise maastiku, kaardi ja kompassi alaste teadmiste ja oskuste proovilepaneku ning vastutegevuse koosmõjul saab võistlusmatk olema katsumusterohke. Loodan, et võistlejatel jätkub tegutsemistahet, julgust ja talupojamõistust,” lisas Altsaar.

Võistluse korraldajad ja läbiviijad on Kodutütarde Tartu ringkond ja Noorte Kotkaste Tartu malev, koostöös Kaitseliidu Tartu maleva ja Naiskodukaitse Tartu ringkonnaga. Kodutütarde põnevaim ja kõige oodatum sündmus toimub tänavu juba 19. korda. Eelmisel aastal pärjati võitjaks Tallinna  ringkonna võistkond.

Kodutütred on 19. jaanuaril 1932. aastal loodud tütarlaste vabatahtlik isamaaline Kaitseliidu noorteorganisatsioon. Organisatsiooni liikmeteks on 7-18-aastased tütarlapsed. Kodutütarde missioon on vabatahtlikkust väärtustades pakkuda noortele parimaid arengu- ja tegutsemisvõimalusi isamaalise kasvatustöö kaudu.

Kontaktisik:
Markus Sein
Kaitseliidu noorteorganisatsioonide avalike suhete spetsialist
+372 5564 1979
markus.sein@kaitseliit.ee

Kõneisikud:
Ave Proos
Kodutütarde peavanem
+372 5308 2244

Kristel Altsaar
peakorraldaja
+372 5907 0070