Mine tagasi

Kodutütarde keskkogu kinnitas uue arengukava 2025. aastani

4. aprill 2021

Möödunud pühapäeval, 4. aprillil kinnitasid Kodutütarde ja Noorte Kotkaste keskkogud noorteorganisatsioonide arengukava aastateks 2021-2025. Arengukava perioodi prioriteediks on riigikaitselise tegevuse põimimine väljaõppesse. Järgneval viiel aastal on olulisteks eesmärkideks suurendada noortejuhtide hulka, tagada parem varustus ning õppevahendid, haarata tegevusse üha rohkem põhikoole ja panna tööle noorte erialarühmad.

Arengukava koostamist alustati juba aastal 2018 noorteinstruktorite seminariga ning arvesse võeti kõigi organisatsiooniga kokkupuutuvate inimeste ettepanekuid. Kaasa said rääkida vabatahtlikud noortejuhid, noored ise ja ka lapsevanemad. Uues sihiseades on esitletud väärtused, sõnastatud missioon ja visioon ning organisatsiooni jätkusuutlikkusele olulised arengueesmärgid, mis on ka kooskõlas Kaitseliidu arengukava, noortevaldkonna arengukavadega ning riigikaitse arengukavaga.

Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi sõnas keskkogul peetud kõnes: „Uus Kodutütarde ja Noorte Kotkaste arengukava on eriline sellepärast, et siia ei ole panustanud mitte ainult noortejuhid, vaid ka Kaitseliidu staap. See näitab seda, et kogu Kaitseliidu organisatsioon töötaks ja mõtleks ühes suunas.” Ühtegi lisas, et riigikaitse ei tähenda ainult sõdurite õpetamist, vaid tähendab kodanike õpetamist ja kasvatamist selliselt, et Eesti oleks kaitstud ka kahekümne ja saja aasta pärast.   

Kodutütred ja Noored Kotkad on Kaitseliidu noorteorganisatsioonid, mille tegevuse eesmärk on isamaalises vaimus kasvatada neiud ja noormehed vaimselt ja kehaliselt terveiks Eesti kodanikeks. Kodutütarde ja Noorte Kotkaste organisatsioonide missioon on vabatahtlikkust väärtustades pakkuda noortele parimaid arengu- ja tegutsemisvõimalusi isamaalise kasvatustöö kaudu.