Kaitsetahe on meie tugevuse garantii!

Kaitsetahe on meie tugevuse garantii!

Kaitsetahe kui elanikkonna valmisolek riiki kaitsta, võib tähendada erinevate inimeste puhul erinevaid asju. Noorte jaoks on üks võimalus riigikaitsega tutvust teha, astumine Kaitseliidu noorteorganisatsioonidesse. 

Soovid ja tahtmised, mis igaühel meist on, taanduvad sellele, mida peame väärtuslikuks ja mis on meie jaoks oluline. Kodutütarde ja noorkotkaste väärtusruumis on ühisosa, mis on taandatav kaitsetahtele. See saab alguse individuaalse toimetuleku oskuste suurendamisest ning kasvab läbi koostegutsemiste, ühised pingutused ei jäta kedagi kõrvalseisjaks. Kaasalöömine Kodutütarde ja Noorte Kotkaste noorsootöös võimaldab igal noorel leida meelepäraseid ja jõukohaseid viise, et panustada ühiskonda aktiivse kodanikuna. 

Selleks, et koostoimimine oleks huvipakkuv ja edasiviiv, ei piisa ilukõnest, vaid tuleb pidada dialoogi liikmetega, et tegevuse sisukust kogu aeg uudsena hoida. Viimane uuring, mis keskendus kodutütarde ja noorkotkaste liikmete motivaatoritele, tehti Kaitseministeeriumi initsiatiivil 2022. aasta alguses, ning pakub head vaadet meie liikmete arusaamadele. Küsitlusele vastas 600 Kaitseliidu noorliiget, kellest suurem hulk olid osalenud organisatsioonide töös 4-5 aastat.

Küsimusele, mida noored liitumisel kõige enam ootasid, vastati alljärgnevalt:
– Saaks sõpradega palju aega veeta, saaks uusi sõpru. Enesekindlust juurde seoses uuteteadmistega, näiteks mida teha hädaolukorra puhul.

– Kõige rohkem ootasin, et saaksin tunda, et olen ennast ületanud ja proovinud uusi asju

– Kui ma liitusin, oli minu maailm suhteliselt väike. Sellel ajal oli televiisoris sari “Tuulepealne maa” ja ma vaatasin, et selline sõda on päris lahe. Mulle meeldis mets ja kõik, mis oli sõjaväega seotud.

Kui uuriti, millised on praegused lemmiktegevused ja ootused edaspidiseks, on noored öelnud nii:
-Meditsiini teema on üldiselt mu lemmik, väga meeldivad ka kõik patrullvõistlused, nt “Ernake” ja “Mini-Erna”. Lisaks on meie rühmal ülivinged laagrid.

– Minu lemmik on alati olnud lasketiir ja mängud, kus saame harjutada oma laskmisoskust. Minu jaoks veel väga huvitavad on meditsiiniõppused, sealt saab väga palju eluks kasulikku teada.

– See, et saan enda mugavustsoonist välja astuda võistlustel osaledes ja väga meeldib kalaagrites osaleda 

-Mulle meeldib laskmine ja laskevõistlused, laagrid, matkad, oma piirkonna kodutütardega koosolemine, kursustel ja koolitustel osalemine, õppekäikudel osalemine.

– Ootan militaarlaagreid, rohkem professionaale ja oma ala eksperte õpetama noori.


7-18 aastane Eestis alaliselt elav noor – kui ka sina tunned, et soovid õppida igas olukorras hakkama saama, omandada teadmisi meditsiinist ja üleelamisest, olla lasketiirus kõige täpsem ja saada sõbrad kogu eluks, ootame sind oma noorliikmete ridadesse!

Täisealine Eesti kodanik, liitu noortejuhtidega, kasvatame koos kaitsetahet! Sinu teadmised ja oskused aitavad tuhandetel noortel saada paremaks kodanikuks!

Liitumiseks vajaliku informatsiooni leiab:

Kaitseliidu noorteorganisatsioon Kodutütred
Kaitseliidu noorteorganisatsioon Noored Kotkad