„Alati valmis!“ oskustevõistluse võitsid Saaremaa kodutütred!

„Alati valmis!“ oskustevõistluse võitsid Saaremaa kodutütred!

Nädalavahetusel peetud Kodutütarde iga-aastane oskustevõistlus “Alati valmis!” lõppes sel korral Saaremaa ringkonna kodutütarde võiduga. Teisele kohale tulid Sakala tüdrukud ja kolmandale Lääne kodutütred.

Laupäeval alanud oskustevõistlus “Alati valmis!” toimus sel aastal Võrumaal, Sõmerpalu teenusekeskuse lähiümbruses. Võistluse eesmärk oli pakkuda noortele huvitavat, Kodutütarde järgukatsete ning erikatsete alaseid teadmisi ja oskusi nõudvat võistlust. Lisaks kontrollida võistkondade võimet täita neile antud ülesandeid ning selgitada välja parimad malevad.

Võistkonnad pidid läbima kõik 13 punkti, kus nad peavad lahendama etteantud ülesanded, mis nõudsid loovust, nutikust, teadmiseid, kiirust, täpsust ja meeskonnatöö oskust. Igas punktis tuli lahendada 2 ülesannet. Punktides oli oluline täita ülesanne ning ülesande ajaline sooritus, mille järgi kujunes paremusjärjestus.

„Alati valmis!“ võistlusest võttsid osa Kodutütarde ringkondade 4-liikmelised võistkonnad. Võistkonnas kaks liiget on vanuses 7–13 aastat ja kaks liiget vanuses 14–18 aastat, et suurendada koostööd nooremate ja vanemate noorkotkaste vahel. Seekord osales 10 Kodutütarde võistkonda.

Oskustevõistluse“ Alati Valmis“ korraldas Noorte Kotkaste ja Kodutütarde esindus, viib läbi Noorte Kotkaste Võrumaa Malev, Kodutütarde Võrumaa Ringkond koostöös Kaitseliidu Võrumaa maleva ning Naiskodukaitse Võrumaa ringkonnaga. 

Kodutütred on 19. jaanuaril 1932. aastal loodud tütarlaste vabatahtlik isamaaline Kaitseliidu noorteorganisatsioon. Organisatsiooni liikmeteks on 7-18-aastased tütarlapsed. Kodutütarde missioon on vabatahtlikkust väärtustades pakkuda noortele parimaid arengu- ja tegutsemisvõimalusi isamaalise kasvatustöö kaudu.

Paremusjärjestus:

  1. Saaremaa ringkond
  2. Sakala ringkond
  3. Lääne ringkond
  4. Harju ringkond
  5. Jõgeva ringkond
  6. Pärnu ringkond
  7. Järva ringkond
  8. Rapla ringkond
  9. Valga ringkond
  10. Põlva ringkond