Noortejuhid

Noortejuhid

Kodutütred ootavad alati oma meeskonda teotahtelisi, tublisid ja noortemeelseid inimesi vabatahtlikeks noortejuhtideks!

NOORTEJUHT KUI VÕTMEISIK

Noortejuhi ülesanne on luua noortele tingimused, mis toetavad noorte isiklikku arengut, sotsialiseerumist ja kujunemist ühiskonna hästi toimetulevateks liikmeteks. Selleks noortejuht korraldab õppepäevi, laagreid ja matku oma rühma liikmetele. Lisaks on rühmal võimalik läbi viia ühistegevusi sõprusrühmadega, esindada malevat vabariiklikel sündmustel ning vahel ka rahvusvahelistel noorteüritustel.

Tegevusväli on lai ja selle käigus saab ka noortejuht suurepärase võimaluse arendada enda teadmisi, oskusi huvipakkuval alal. Kasvamine toimub koos noortega.

“Noortejuhtidel on siin väga tähelepanuväärne roll ja suur vastutus selle ees, et meil tulevikus oleksid olemas need, kes oma ametite ja tegemiste kõrval riigikaitset oluliseks peavad. Hea eeskuju on parim võimalus selleks, et noor inimene teeks valiku riigikaitselise teenistuse kasuks. Olgu selleks kaitseväelase, kaitseliitlase, politseiniku või päästja amet.”

Kaitseminister Jüri Luik
Kodutütarde ja Noorte Kotkaste tunnustusgala

MEIE TEGEVUS PÕHINEB MITTEFORMAALSE HARIDUSE PRINTSIIBIL – ÕPPIMINE LÄBI TEGEVUSE!


Kui sul on küsimusi noortejuhi ameti kohta või soovid saada lisainfot, siis kirjuta julgelt!

    [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

    Kodutütarde liikmemaksu tasumise tähtaeg on 31. märts!