Noortejuhid

Noortejuhid

Kodutütred ootavad alati oma meeskonda teotahtelisi, tublisid ja noortemeelseid inimesi vabatahtlikeks noortejuhtideks!

NOORTEJUHT KUI VÕTMEISIK

Noortejuhi ülesanne on luua noortele tingimused, mis toetavad noorte isiklikku arengut, sotsialiseerumist ja kujunemist ühiskonna hästi toimetulevateks liikmeteks. Selleks noortejuht korraldab õppepäevi, laagreid ja matku oma rühma liikmetele. Lisaks on rühmal võimalik läbi viia ühistegevusi sõprusrühmadega, esindada malevat vabariiklikel sündmustel ning vahel ka rahvusvahelistel noorteüritustel.

Tegevusväli on lai ja selle käigus saab ka noortejuht suurepärase võimaluse arendada enda teadmisi, oskusi huvipakkuval alal. Kasvamine toimub koos noortega.

“Noortejuhtidel on siin väga tähelepanuväärne roll ja suur vastutus selle ees, et meil tulevikus oleksid olemas need, kes oma ametite ja tegemiste kõrval riigikaitset oluliseks peavad. Hea eeskuju on parim võimalus selleks, et noor inimene teeks valiku riigikaitselise teenistuse kasuks. Olgu selleks kaitseväelase, kaitseliitlase, politseiniku või päästja amet.”

Kaitseminister Jüri Luik
Kodutütarde ja Noorte Kotkaste tunnustusgala

MEIE TEGEVUS PÕHINEB MITTEFORMAALSE HARIDUSE PRINTSIIBIL – ÕPPIMINE LÄBI TEGEVUSE!

Vabatahtlik on inimene, kes pakub oma aega, energiat või oskusi vabast tahtest ja tasu saamata. Kui Sa soovid teha midagi südamest ja omast vabast tahtest, siis ühine Kaitseliidu noorteorganisatsioonidega.

Iga täisealine Eesti kodanik, kellel on soov ja tahe panustada noortesse ja riigikaitsesse. Noortejuhiks olemine ei eelda varasemat kokkupuudet Kaitseliiduga.

Anna teada oma soovist panustada noorte kaasamisel riigikaitsesse oma maakonna noorteinstruktorile, kes leiab just Sulle parima võimaluse panustamiseks parema Eesti nimel.

Noortejuhi ülesanne on luua noortele tingimused, mis toetavad noorte isiklikku arengut, sotsialiseerumist ja kujunemist ühiskonna hästi toimetulevateks liikmeteks. Selleks noortejuht korraldab õppepäevi, laagreid ja matku oma rühma liikmetele. Lisaks on rühmal võimalik läbi viia ühistegevusi sõprusrühmadega, esindada malevat vabariiklikel sündmustel ning vahel ka rahvusvahelistel noorteüritustel.

Tegevusväli on lai ja selle käigus saab ka noortejuht suurepärase võimaluse arendada enda teadmisi, oskusi huvipakkuval alal. Kasvamine toimub koos noortega.

Meie organisatsioonidega liitumisel saab tulevane noortejuht suurepärase seltskonna, vahvad üritused ja vajalikud vahendid tegevuste korraldamiseks. Noortejuhtidele tagatakse väljaõpe Kaitseliidu koolituskeskuses. Sissejuhatav Kaitseliidu noortejuhi kursus annab teadmisi rühma käivitamiseks ning samuti loob sotsiaalse võrgustiku, et saada nõu ja abi töös noortega.

soov ise panustada;
võimalus mõjutada ja muuta oma elukeskkonda paremaks;
võimalus ennast teostada ja proovile panna;
võimalus omandada uusi teadmisi ja oskusi;
võimalus tutvuda erinevate inimestega;
soov olla kasulik ning aidata teisi;
võimalus sisustada oma vaba aega;
võimalus lihtsalt teha vahelduseks midagi uut ja erilist.

Kodutütarde tegevus keskendub peamiselt kuuele valdkonnale. Kõige enam pööratakse tähelepanu matkatarkustele ja riigikaitsele ning seejärel igapäevaturvalisusele. Lisaks täiendame noorte ajalooteadmisi, süvendame arusaamist kodanikuõpetusest ja arendame kehalisi võimeid. Enamlevinud tegevusvormid on loodusmatkad, laagrid, õppepäevad, ekskursioonid ja võistlused.

Organisatsiooni tegevust juhib igapäevaselt Kodutütarde peavanem. Hetkel kuulub Kodutütarde organisatsiooni üle 4200 liikme koos noorte, noortejuhtide ja toetajaliikmetega.

Põhiliseks tegevusvormiks on laagrid ja matkad. Peamiselt pööratakse rõhku matkatarkustele ja riigikaitsele. Olulisel kohal on ka ohutuse teemad, sportlikud tegevused ning samuti on tegevustesse sisse põimitud kodanikuoskusi ja ajalooteadmisi. Kõik kodutütred ja noorkotkad sooritavad oma teadmiste-oskuste näitamiseks järgu- ja erikatseid. Need viib läbi noortejuht. Lisaks hoolitseb organisatsioon ka selle eest, et noorte juhtimis- ning organiseerimisoskused saaksid täiendust.

Olles silmapaistev ja aktiivne noortejuht, on sul võimalus külastada välisriike, kellega Noored Kotkad ja Kodutütred koostööd teevad. Nende hulgas on meie naaberriigid Läti, Leedu ja Rootsi. Lisaks on koostöösidemed ka Suurbritanniaga.

Noortejuhi ülesanne on luua noortele tingimused, mis toetavad noorte isiklikku arengut, sotsialiseerumist ja kujunemist ühiskonna hästi toimetulevateks liikmeteks. Selleks noortejuht korraldab õppepäevi, laagreid ja matku oma rühma liikmetele. Lisaks on rühmal võimalik läbi viia ühistegevusi sõprusrühmadega, esindada malevat vabariiklikel sündmustel ning vahel ka rahvusvahelistel noorteüritustel. Tegevusväli on lai ja selle käigus saab ka noortejuht suurepärase võimaluse arendada enda teadmisi, oskusi huvipakkuval alal. Kasvamine toimub koos noortega.


Kui sul on küsimusi noortejuhi ameti kohta või soovid saada lisainfot, siis kirjuta julgelt!

    [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]