Mine tagasi

“Aasta kodutütarde noortejuht 2022” nominendid

28. jaanuar 2023

KATRIN SAKS
Alutaguse ringkond

Katrin on noortejuht, kes panustab tegevusse nii rühma kui ringkonna tasandil. Ta korraldab ise sündmusi, kuid aitab alati ka teisi ning paljud sündmused on ladusamalt laabunud just tänu Katrinile. Katrin valdab hästi OPIQU keskkonda ning olles vabatahtlik oma piirkonna administraator, toetab ka teisi selle kasutamisel. Kooli pidulikel üritustel kannavad kodutütred tänu temale alati oma pidulikku vormiriietust. Tänu Katrinile on ringkond noortesõbralik ja huvitavate ideede pesitsuspaik.

PIRET REINMANN
Harju ringkond

Piret on sel aastal eriliselt oma tegevusega silma paistnud ja seda nii noortejuhi,  ringkonnavanema kui keskjuhatuse liikmena. Ajast, kui ta valiti Harju ringkonnavanemaks, on ta sõna otseses mõttes “hullu pannud”. Tema algatusel on 2022. aastal loodud viis uut ja taaselustatud neli rühma. Oma nakatava entusiasmiga on Piretil kerge leida uusi noortejuhte. Viimaste tegevust on ta toetanud nii infopäeva, juhendmaterjalide loomise kui individuaalse nõustamisega. Lisaks on Pireti korraldamisel toimunud lugematul arvul rühmakoonduseid, ringkonnaülesed laagreid ja matkamängusid ning juhtide õppepäevasid ja koosolekuid.

SIIRI SITSKA

Järva ringkond

Siiri on Järva ringkonna ja kogu organisatsiooni üks alustalasid. Aastal 2000 sai Siirist Paide Paepiigade rühmavanem. Aastatel 2004-2015 oli ta Järva ringkonnavanem ja alates 2004. aastast on ta Kodutütarde peavanema abi. Siiri on oma töös väga põhjalik ja täpne. Olgu selleks nõu vormiriietuse, koonduste läbiviimise, projektide kirjutamise või ürituste korraldamise osas – tema poole saab alati pöörduda. Juubeliaastal kutsus ta ellu noortejuhtide erikatsete projekti, mis oli üle väga Eesti menukas. Inimesena on Siiri soe ja sõbralik, rahulik ja hea huumorimeelega, energiline ja kaaslasi innustav.

KATI MIKK

Jõgeva ringkond

Kati on tegus, teotahteline ja julge, rõõmsameelne ja abivalmis noortejuht. Ta teeb rühmatööd usinalt ja kõike hästi ette planeerides. Tal on suur süda, kuhu mahuvad lisaks oma rühma noortele ka teised. Ta on alati kohal, kui toimub ringkonna laager ning järjest enam näeb teda tegevusi ja tunde läbi viimas ka suuremale seltskonnale. Lisaks on ta tihti vabariiklikel võistlustel ja laagrites noortega väljas. Katit kohtab ka Naiskodukaitse ja Kaitseliidu õppustel ning kursustel. Tema peale võib alati kindel olla ja ta on eeskujuks nii noortele kui teistele juhtidele.

JULIA GURJEVA

Lääne ringkond

Julia on noortejuht juba kuus aastat ning sama kaua ka aktiivne naiskodukaitsja Lääne ringkonnas. Noorliikmete aktiivsus, tegutsemistahe ning isamaalisus sõltub paljuski noortejuhi enda põhimõtetest, tegutsemisest ja seeläbi eeskujuks olemisest. Seda kõike Julia esindabki ning seda peegeldab ka tema rühma aktiivsus ning liikmete juurdekasv. Julia ise on öelnud, et väikesest huvist Kaitseliidu vastu on kasvanud suur armastus töö vastu noortega koos ja noorte heaks. Julia panustab pea igapäevaselt Hiiumaa kodutütarde hüvanguks, toetades nii noorteinstruktorit kui ka teisi juhte.

KRISTO SINIVEE

Pärnumaa ringkond

Kristo on asendamatu rühmavanem, kes teeb kõik selleks, et noorte väljaõpe oleks võimalikult kõrgel tasemel. Jaagupi Karude rühma iganädalastel koondustel jagab Kristo noortele teadmisi nii, et igaüks sealt vähemalt ühe uue teadmise saab. Tema korraldatud laagrid ja võistlused on hästi läbimõeldud, mitmekülgsed ning vastavad alati osalejate tasemele. Ta kaasab noori tegevuste korraldamisse ning arvestab nende arvamusega. Noored ütlevad, et Kristo peale saab alati loota ja ta on alati olemas ning kuulab meie ideid kaasates meid võimalikult paljudesse tegevustesse. Just tänu Kristole oli 2022. aasta Ernakese patrullvõistlus eeskujulikult korraldatud.

REET NEEDO

Põlva ringkond

Reet on ringkonna raudvara. Viimase paari aasta jooksul on Reet saanud “uue hingamise” ja tema rühm on aktiivsem kui kunagi varem. Reet korraldab põhimõttekindlalt rühmakoondusi, kus järgu- ja erialaõpe on au sees. Enamusel rühmaliikmetel on olemas kas looma-, linnu- või taimetarga märk. Reet on läbi ja lõhki looduseinimene, kes istutab loodusepisiku igasse oma rühma liikmesse. Reeda suur panus Kodutütarde ja Noorte Kotkaste väljaõppes on loodusteemaliste metoodiliste materjalide ettevalmistamine ja töötubade läbiviimine.

KÜLLI VAIN 

Rapla ringkond

Külli on rühmavanema abina juhtimas Eesti suurimat Kodutütarde rühma Märjamaal. Kui ta enda tütred liitusid, siis sai ka Küllist rühmavanemale parem käsi. Kui Külli lubab, et ta tuleb laagrisse, siis ta tuleb ja teeb. Ta ei pea paljuks oma vaba aega noortejuhi tööle pühendada. Nagu Kaitseliidu ülem kord ütles, et Märjamaa pole rühm, see on kompanii. Külli arvestab selle kompaniiga seades rühma tegemised alati oma kalendris esikohale. Ta on iga kell valmis mugavustsoonist väljuma, et pingutada koos kodutütardega uute põnevate tegemiste keskel.

EVELI AIT

Saaremaa ringkond

Eveli sattus vastvalitud ringkonnavanemana 2022. aastal vastutusrikaste ülesannete keerisesse, kuhu mahtusid nii Võidupüha paraad Kuressaares, Kodutütarde organisatsiooni 90. juubeliaasta ning Saaremaa ringkonna taasloomise 25. aastapäeva üritused. Eveli panustab kogukonnatöösse, on olnud algatajaks mitmetele piirkonnas traditsiooniks saanud üritustele, kuhu kaasab ka kodutütreid. Näiteks projekt „Purjetamistreeningud Kihelkonnal“, mille raames soetati purjepaat ja kogu suve said ka Kihelkonna kodutütred õppida purjetamist. Oma kindla meele ja tegutsemisega on ta sisse elanud omale ringkonnas võetud ülesannetesse ja nendega suurepäraselt hakkama saanud.

ANNE SEPIK

Sakala ringkond

Anne on noortejuht, kes korraldab kaasahaaravaid koondusi ja laagreid ning kasutab selleks aktiivselt ka projektidest saadavat toetusvõimalust. Ringkonna tasandil on Anne olnud 2022. aastal mitme suure ettevõtmise eesotsas. Tema juhtida oli järgukatsete laagri, suvelaagri ning patrullvõistluste “Pruudeni jälgedes” ja “Laidoneri rada” korraldamine. Anne noored on saavutanud häid tulemusi matkamängudel ja sel aastal toimunud Kodutütarde ja Noorte Kotkaste olümpiamängudel. Ta ei ütle kunagi ära, kui keegi vajab abi ja tema peale võib alati loota. Seda näitab ka asjaolu, et ta on valitud nii Kodutütarde keskkogusse kui ka ringkonna juhatuse liikmeks.

KRISTEL KLEINOT

Tallinn ringkond

Kristel on oma rühmaga alati tegutsenud väga aktiivselt, kohusetundlikult ning õpetab tüdrukutele palju uusi oskusi. Viimasesse tegevusse kaasab ta ka oma rühm vanemaid kodutütreid. Hetkel täidab Kristel lisaks ka ringkonnavanema kohustusi ning on juhtinud koostöös Noorte Kotkaste Tallinna malevaga korraldatavat suvelaagrit, mis just 2022. aastal koosnes mitmekülgsetest tegevustest ning meeldis noortele väga. Kristel on julge ja heade juhiomadustega ringkonna eestvedaja.

ÜLLE NÄRSKA

Tartu ringkond

Ülle on taasiseseisvunud Eesti esimese Kodutütarde rühma Kannike taaslooja Tartumaal Puhjas. 31 aastat hiljem tegutseb ta jätkuvalt sama hoogsalt ja südamega. Ülle on oma teotahte ja järjepidevusega eeskujuks nii noorliikmetele kui ka noortejuhtidele. Tema jaoks on isamaaline kasvatustöö südameasi ning kõikide nende aastate jooksul ei ole tema hoog raugenud. Oma rühmaga viib ta järjepidevalt läbi koondusi ning koostöös rühma vanemate liikmetega kirjutatakse projektitaotlusi ning korraldatakse erinevaid üritusi. Ülle on erakordselt siiras ja soe isiksus, kes kannab edasi traditsioone, ent võtab vastu ka kõik uuendused. 

KRISTINA SVIRSKAJA

Valgamaa ringkond

Kristina on üles kasvanud koos Kaitseliiduga, esialgu aktiivse kodutütrena, nüüd naiskodukaitsja ja noortejuhina. Kodutütrena noortelaagrites osalemine on Kristinale andnud suure kogemustepagasi ja kui sellele noorsootöötaja kutse juurde liita, siis tänaseks korraldab ta väga heal tasemel laagreid ning töötubasid. Ta on oma loomult rahumeelne ja kannatlik ning võtab noori juhendades alati aja, et rahulikult seletada, näidata ja õpetada. Kuna Kristina on tugeva sporditaustaga, on tema jaoks oluline noorte aktiivsus, seda nii igapäevast tööd tehes kui vabatahtliku noortejuhi ametit pidades.

ENEL SUUTRE

Viru ringkond

Enel on  loov ja aktiivne rühmavanem. Tema panus Kodutütarde organisatsiooni sai alguse lapsevanema ja korraldusmeeskonna liikmena, sellele järgnenud noortejuhi roll oli asjade loomulik käik. Enel on võtnud osa kõikidest 2022. aasta ringkonnaülestest üritustest. Tema toetusel on läbi viidud mitmeid suurüritusi, näiteks Kodutütarde aastapäev, suurlaager „Väge täis“, ringkonnalaager ja isadepäevaüritus Rakveres. Hoolimata lühikesest tegutsemisajast on Enel aidanud Viru ringkonnal areneda ning edasi liikuda. Oma aktiivsuse, pühendumuse ja toimekusega on ta eeskujuks nii teistele noortejuhtidele kui noortele.

KRISTELLE TERVE

Võrumaa ringkond

Kristelle oli mitmed aastad Kodutütarde toetajaliige, enne kui võttis enda kanda rühmavanema ülesanded. Rühm on tema juhendamisel aktiivne ja tegus ning Kristelle kasutab tegevuse rikastamiseks usinalt ka projektidest rühmatoetuse taotlemise võimalust. Tema rühm võtab osa kõigist maakondlikest üritustest. Igal ringkonna üritusel on Kristelle fotograafiks, kajastades sündmusi sotsiaalmeedias, lisaks teeb ta aktiivset koostööd kohaliku kogukonna ja kooliga ning kuulub Kodutütarde Võrumaa ringkonna juhatusse.