Mine tagasi

“Aasta kodutütar 2022” nominendid

jaanuar 28, 2023 - Konkurss

KAROL RAIDMA
Alutaguse ringkond

Karol on aktiivne ja kohusetundlik kodutütar, kes ei puudu üheltki koonduselt ega jää eemale laagritest. Kohe peale organisatsiooniga liitumist hakkas ta kaasa lööma ürituste korraldamises ja töötubade läbiviimises. Ta näitab üles oskust juhendada endast nooremaid kannatlikult ning tulemuslikult. Karolil on lai silmaring, teadmised ja oskused, et hakkama saada nii metsas, kodus kui esmaabi andes. Lisaks on ta Eesti parim naissoost kirveviskaja.

BERIT LIIVAMAA
Harju ringkond

Berit panustab Kodutütarde tegemistesse kogu hingega ja on alati nõus kõiges kaasa lööma. Seda nii rühma, ringkonna kui vabariiklikul tasandil, aga ka Naiskodukaitse tegevuses. Kahel aastal järjest on ta pärjatud Naiskodukaitse vabariiklikul laskevõistlustel parima kodutütre tiitliga. Beritile meeldib ennast proovile panna, õppusel „Jääauk“ ei kõhelnud ta jääauku hüpata, koos noorkotkastega osales sel aastal Ironmanil. Berit märkab nooremaid ja nõrgemaid ning oskab nendega tegeleda, ta on abiks koonduste korraldamisel ning laskelaagrites teiste noorte juhendamisel.

KÄTLIN TOOM
Jõgeva ringkond

Kätlin on särav ja aktiivne kodutütar, kes kogus 2022. aastal 748 aktiivsustundi. Ta aitab kaasa nooremate õpetamisele nii rühma- kui ringkonna tasandil, mõtleb ise tegevustele sisu, leiab kaaslased ja viib plaanid edukalt ellu. Jõgeva ringkonna parimad tulemused vabariiklikelt võistlustelt tulid koos Kätliniga. Kodutütarde juubeliaastal osales ta üle-eestilises laululaagris ja oli üks uhketest kodutütardest Estonia laval. Kätlinile meeldib matkata ja erinevaid väljakutseid vastu võtta, osaledes luureretkedel ja Ernakesel. 

MARLIIN TADR
Järva ringkond

Marliin on kodutütar, keda võib pidada oma rühma hingeks, teda jätkub kõikjale. Laagrites ja võistlustel jagab ta oma teadmisi ja kogemusi, ta märkab ja toetab kaaslasi. Kui ta mõnele üritusele kohale ei jõua, siis tõenäoliselt ta lihtsalt korraldab juba järgmist. Kodutütar Arli, kes esitas Marliini aasta kodutütre kandidaadiks, on öelnud, et Marliini kohta erinevaid fakte sõnadesse panna on rakse, sest kui üks asi on toimunud ja sa seda alles meenutad, siis Marliin on juba neljanda juures ja ta ei plaani veel niipea peatuda. 


RIIN PADU

Lääne ringkond

Riin on kodutütar, kes võtab maksimaalselt osa erinevatest Kodutütarde sündmustest. Talle meeldib korraldada ning eest vedada, samuti õpetab ta meelsasti nooremaid kodutütreid ja noorkotkaid. Riin mõtleb ja planeerib iseseisvalt töötubade ja erinevate talle usaldatud tegevuste sisu läbi ning vajadusel küsib julgelt abi. 2022. aastal planeeris ja korraldas ta koos oma rühmakaaslasega Hiiumaal matkamängu „Valge Hundi jälg“. Riinul on ka rühmajuhi ametikoht, tema juhiomadused on hästi märgata ning organisatsioon pakub häid võimalusi neid oskusi edasi arendada.

SUSANNA JOHANSON
Põlva ringkond

Susanna on kodutütar, kelle kohta käib lause, kes teeb, see jõuab. Ta on kohusetundlik, rõõmsameelne, hea kuulaja ja aktiivne noor nii Kaitseliidus kui kohalikus kogukonnas. Lisaks tegevusele rühma juures, jätkub teda ka teiste rühmade üritustele ja seda just korraldajana. Susanna suudab oskuslikult oma teadmisi noorematele kodutütardele ja noorkotkastele edasi anda. Ta on korraldanud rühmale suvise välilaagri ja matkamängu, kirjutanud ja aidanud kaasa IHP projektlaagri läbiviimisel, toetab rühmavanemat, aitab kui vaja, mõtleb kaasa ja algatab ise tegevusi. Lisaks on Susannal alati julgust vahele astuda, kui ta näeb ebaõiglust.

ELIS KRISTEN VAHER
Pärnumaa ringkond

Elis Kristen on aktiivne kaasalööja kõikides Kodutütarde tegevustes, lisaks toetab ta vajadusel nii Kaitseliidus kui Naiskodukaitses läbiviidavaid tegevusi. Elis on abiline kõikide laagrite korraldamisel ning kui anda talle ülesanne, siis võtab ta seda väga tõsiselt ja täidab suure kohusetundega. 2022. aastal korraldasid Jaagupi Karude rühma vanemad liikmed noorematele õppematka Karu Kukerpall, kus Elis oli korraldusmeeskonnas. Tema kireks on laskmine ja esmaabi, viimane on teda viinud ka Kaitseliidus korraldatavale TCCC kursusele. Laagrites jagab ta teistele teadmisi esmaabist ning toetab meedikuid nende tegevuses.

KEILI UNGA
Rapla ringkond

Keilil on kodutütarde II järk ja ta on sooritanud esmaabi andja, linnutarga, loomatarga, taimetarga, keskkonnasõbra, perenaise, nobenäpu ja matkaja erikatsed. Keili on tõsine tüdruk, kes ka kodutütreks olemist võtab väga tõsiselt. Ta on väga huvitatud järgupunktide õppimisest ja rõõmustab iga omandatud eriala üle. Keili abistab juba aastaid rühmavanemat laagrites ja koondustel, lisaks osales ta salgapealiku ja rühmajuhi kursusel. 2022. aastal oli ta kohtunik Naiskodukaitse koormusmatkal ja abistas tagalas Naiskodukaitse Põhja piirkonna baasväljaõppe laagris. Ta on oma rühmakaaslastele eeskuju ja hea sõber.

INGRID KUIVJÕGI
Saaremaa ringkond

Ingrid on lühikese kodutütreks olemise aja jooksul näidanud välja väga aktiivset suhtumist Kodutütarde tegevusse. 2022. aasta sügisel valiti ta rühmajuhiks, kuna Ingrid omab autoriteeti ja näitab välja algatusvõimet ning oskust suhelda nii omaealistega kui ka rühmavanemaga. Ingrid on rõõmsameelne, abivalmis, julge ja suure südamega noor ning eeskujuks teistele kodutütardele. Teda saab alati usaldada, ta on valmis aitama oma toetava ja mõistva suhtumisega. Ingrid võtab osa kõigist rühma ettevõtmistest ja üritusest.

REENA REIDLA
Sakala ringkond

Reena on loomult tuline ja keevaline ning temas on imetlusväärne tahe alati midagi ära teha. Ta on järjekindel noor, kes osaleb kõikidel koondustel, rühmalaagrites ja on eeskujuks oma kaaslastele. Reena on teist aastat järjest rühmajuht ja kuulub ka Sakala noortekogusse. Sel aasta tegi Reena oma koolis loovtöö, kus tutvustas kooliperele Kodutütarde ja Noorte Kotkaste tegemisi. Loovtööks oli õppematka korraldamine koos orienteerumise ja õpitubadega. Tema eestvedamisel korraldati isadepäeva Holstre koolis. Lisaks osaleb Reena meelsasti ka Naiskodukaitse ja Kaitseliidu üritustel.

MINNA JOHANNA TAMM
Tallinna ringkond

Minna Johanna on uudishimulik, sõbralik ning teisi austav kodutütar, kes osaleb meeleldi retkedel ja matkadel ning esindab ringkonda vabariiklikel üritustel. Minna panustab ka ise organisatsiooni tegevusse, olles NOT laagri üks algatajatest. 2022. aastal on ta käinud välislähetusel, olnud abis Naiskodukaitse üritustel ja Kodutütarde pidulikul aastapäeval Estonia kontserdisaalis. Minna kogunud 2022. aastal üle 1000 osalustunni ning julgustab uusi liikmeid samuti erinevates tegevustes osalema. Ta julgeb oma mõtteid avaldada ja teeb ettepanekuid rühmatöö paremaks korraldamiseks, on suureks abiks rühmavanemale ning eeskujuks kaaslastele.

KAISA KREELA
Tartu ringkond

Kaisa oli organisatsiooni tulles tagasihoidlik, kuid on arenenud julgeks ning aktiivseks tüdrukuks, kes on alati oma organisatsiooni ja inimeste jaoks olemas. Kaisa tegutseb läbimõeldult ning on alati positiivne. Ta pole eeskujuks mitte ainult noorematele kodutütardele, vaid oma rahulikkuse, pühendumise ja sihikindlusega tahaksid ka noortejuhid olla tema moodi. Kaisa on abiks oma rühmavanemale koonduste ja väljaõpete korraldamisel, olles oluline lüli nooremate ja vanemate liikmete ühendamisel. Ta on osalenud üleriiklikel võistlustel ja laagrites ning annab oma panuse ka Naiskodukaitse üritustel. Sel aastal esindas Kaisa Tartut tuletoojana Võidupüha paraadil.

ARABELLA KRUUSE
Valgamaa ringkond

Arabella on kodutütar, kes kunagi ei karda ennast proovile panna. Teda võib kohata erinevatel matkadel, võistlustel ja õppustel. Arabella on väga kohusetundlik, sõbralik ja hooliv nii oma kaaslaste kui ümbritseva keskkonna suhtes. Kui ta on lubanud, et on olemas, siis ta ka on. Ta on laagrites rühmajuht, toimetab noorematega jagades juba omandanud tarkusi ja kogemusi. Ta oskab märgata nooremaid ja nõrgemaid enda ümber ning nendega tegeleda, juhendada ja toetada. Arabella on sooritanud Kodutütarde laskuri, matkaja, esmaabi andja ja aktivisti erikatse.

MAARIT PUUSIK
Viru ringkond

Maarit on kodutütar, kes osaleb nii oma rühma, ringkonna kui ka Viru maleva ning Kirde maakaitseringkonna tegevustes. Ta panustas üle-eestilise suurlaagri “Väge täis” õnnestumisesse nii eeltöös, töötubade läbiviimisel kui meediakajastusel. Viimast tagas Maarit ka Kodutütarde pealinnalaagris. Õppuselt “Põhjakonn” valmis koostöös teiste noortega videofilm tankitõrjujatest. Maariti aasta suurim õnnestumine on aga piirkondliku matkamängu korraldamine noorematele kodutütardele ja noorkotkastele. Maarit on pühendunud, heade organisatoorsete võimetega, inspireeriv ja kindlasti teistele eeskujuks.

LAURA SAAR
Võrumaa ringkond

Laura on kodutütar, kes kriitilises olukorras säilitab rahu, oskab meeskonda innustada ja on tähelepanelik kui kellelgi on abi vaja. Ta on alati valmis teistele toeks olema ja rasketel hetkedel aitama. Laurale meeldib osaleda erinevatel retkedel ja laagrites. Olles kinnitatud Võru rühma rühmajuhiks, on ta suureks abiliseks rühmavanemale rühmasiseste koonduste ja ürituste läbiviimisel. Laura kuulub noortekogusse “Kloun” ja osaleb aktiivselt noortekogu töös. Ta omab kodutütarde III järku ja erikatse märke nobenäpp, matkaja ja aktivist.

Kodutütarde liikmemaksu tasumise tähtaeg on 31. märts!