Mine tagasi

Kaitseminister tunnustas riigikaitsesse panustajaid

1. detsember 2022

Kaitseminister Hanno Pevkur tunnustas kaitseministeeriumi teenemärkidega ligi 200 inimest, kes andnud olulise panuse riigikaitsesse ja Ukraina toetamisse sõjas Venemaaga. Tunnustuse pälvisid ka mitmed Kodutütarde organisatsioonile olulised inimesed.

Kaitseministeeriumi kuldrinnamärgi pälvisid:

 • Aina Tarvis (Kodutütarde Pärnumaa ringkonnavanem) – Pikaajalise ja erakordse panuse eest Kaitseliidu noorteorganisatsiooni Kodutütred arengusse.
  Noortejuht aastast 2013. Aina on kõige pikemalt ametis olnud ringkonnavanem Pärnumaal, enne seda ringkonnavanema abi, lisaks juhtinud rühmavanemana üheksa aastat Pärnus liitrühma, kus tegutseb koos noorkotkastega ligi viiskümmend noort. Aina võtab kanda vastutusrikast rolli nii üle-eestilise Ernakese korraldamisel kui Pärnumaa üleste sündmuste eestvedamisel. Ta on ehe näide, kuidas vabatahtlik allüksuse juht täidab põhikirja järgseid ülesandeid ning võtab kõikides küsimustes vastutuse. Aina juhtimise ajal on Pärnumaa kodutütarde arv pidevalt kasvanud ning juurde on tekkinud mitmeid uusi rühmi.
 • Kristel Altsaar (Kodutütarde Tartu ringkonnavanem) – Pikaajalise ja erakordse panuse eest Kaitseliidu noorteorganisatsiooni Kodutütred arengusse.
  14 aasta jooksul on Kristelil Kodutütarde organisatsiooni liikmena olnud mitmeid staatusi-kodutütar, rühmavanem, ringkonnavanem. Kristel teeb läbimõeldud ettepanekuid organisatsiooni arendamiseks ning võtab vabatahtlikuna kanda rolli nii üle-eestilise patrullvõistluse Ernake korraldajana kui noorliikmete koolituskava väljatöötajana. Tema jaoks on võtmeküsimus, kuidas saaksid noored parimat väljaõpet, kuidas oleksid noortejuhid motiveeritud ja hoitud. Teised Tartu noortejuhid on Kristeli kohta öelnud: Meie jaoks on Kristel pärl igas päevas, kelle eesmärgiks on iga liikme heaolu.
 • Vladislav Eglet (Alutaguse malev) – Silmapaistva panuse eest Narva piirkonna Kaitseliidu noorteorganisatsioonide Noored Kotkad ja Kodutütred õppetegevuste korraldamisel ja läbiviimise.

Kaitseministeeriumi hõberinnamägi pälvis:

 • Henrieth Kampmann (Kodutütarde Lääne ringkond) – Pikaajalise ja silmapaistva tegevuse eest Kaitseliidu noorteorganisatsioonis Kodutütred.
  Henrieth on olnud aktiivne kodutütar juba pea 10 aastat. Ta õpetab ja juhendab nooremaid kodutütreid ja noorkotkaid ning on abiks noortejuhtidele. 2021. aastal omistati talle kodutütarde I järk, mis on kõige kõrgem noorte väljaõppes saavutatav tase. Ta on osalenud Naiskodukaitse üritustel ja läbinud seal neli baasväljaõppe moodulit, ta jätkab oma teekonda täna juba Naiskodukaitse tegevliikmena. Henrieth on Saaremaal ehitatud Eesti mereväe väekaitsekaatri Roland ristiema. 2022 saavutas ta oma tiimi koosseisus esikoha nii patrullvõistlusel Ernake kui ka rahvusvahelisel Rootsi Kodukaitse kompleksvõistlusel.
 • Piret Reinmann (Kodutütarde Harju ringkonnavanem) – Silmapaistva tegevuse eest objektikaitse valdkonnas sõjalise riigikaitse elluviimisel ning noorte kaitsetahte tõstmisel.