Mine tagasi

Algab Kodutütarde jõulukaardi konkurss

4. november 2022

Kodutütarde peavanem Ave Proos kuulutab välja konkursi jõulukaartide saamiseks.

Eesmärk
Kavandada Kodutütarde ametlik jõulukaart, mida saata jõuludeks ja aastavahetuseks ametiasutustele, partnerorganisatsioonidele ja Kodutütarde sõpradele nii Eestis kui ka välismaal.

Ootame konkursile jõulu- või talveteemalisi pilte, millel peavad kajastuma organisatsioonile iseloomulikud elemendid, mis väljendavad Kodutütarde olemust ja põhiväärtusi.

Osalejad
Jõulukaardi konkursil võivad osaleda kõik Kodutütarde organisatsiooni noorliikmed.

Tööde esitamine
Vähemalt A5 formaadis, paberkandjal, tehnika osas piiranguid pole. Tööle peab olema lisatud autori või autorite nimed, ringkond ja rühm.

Tähtaeg
Tööde esitamise tähtaeg on 05.12.2022. Paberkandjal kavandid palume saata Kaitseliidu peastaapi aadressil Toompea 8, Tallinn 10142. Märksõnaks “Kodutütred”.

Premeerimine
Premeeritakse žürii poolt valitud parimat tööd, millest saab Kodutütarde ametlik jõulukaart. Lisaks antakse välja peavanema eripreemia ning Kaitseliidu ülema eripreemia. Võitjatega võetakse ühendust, vajadusel ja kokkuleppel tehakse võimalikud muudatused kaartidel.

Lisainformatsioon konkursi kohta: markus.sein@kaitseliit.ee

Lennukaid ideid!