Mine tagasi

Juubeli-Ernakesel tulid parimaks Lääne ringkonna tüdrukud

6. juuni 2022

Möödunud nädalavahetusel Pärnumaal toimunud Kodutütarde iga-aastane patrullvõistlus “Ernake” lõppes sel korral Lääne ringkonna võiduga. Teisele kohale tulid Tallinna tüdrukud ja kolmandale Võrumaa kodutütred.

3.-5. juunini toimunud “Ernakesel” astus võistlustulle 15 Kodutütarde võistkonda ning külalisvõistkonda Lätist ja Leedust. Juubeli-Ernake toimus tänavu Pärnumaal Tihemetsa ja Uulu vahelisel alal. Võistlusmatka eesmärgiks oli kontrollida võistkondade võimet täita Kodutütarde järgukatsetele põhinevaid etteantud ülesandeid, testida füüsilist vastupidavust, olles rajal 38 järjestikust tundi, ning arendada noorte meeskonnatöö oskusi. 

Tänavune “Ernake” oli eriline ka selle poolest, et meeskonna hulka arvati ka võiskonna esindaja, kes pidi samuti osalema osades kontrollpunktides ülesannete lahendamises. Lisaks anti esindajatele ka eriülesandeid, mille tulemusel võitis esindajate võistluse Tallinna võistkonna esindaja.

Rajal kostitas ilmataat võistlejaid nii kuuma päikese kui ka tugeva vihmasajuga. Lisaks häiris võistlejate liikumist rajal vastutegevuse üksused, kes hoidsid võistlejaid eemal teedest. Vastutegevusele vahele jäädes, tuli loovutada elutalong.

Võistluse lõpurivistusel ütles Kodutütarde peavanem Ave Proos, et hoolimata kujunenud paremusjärjestusest, on võitjad kõik, kes sellel katsumusel vastu pidasid, sest finišisse  jõudsid kõik võistkonnad.

“Rada läbis nii parkmetsasid, kui ka märjemaid ja võsasemaid alasid, kuid trassi kuidas liikuda järgmisse punkti valisid võistkonnad ise.” kommenteeris võistlus peakorraldaja Kristo Sinivee. “Kuigi rada oli linnulennult 36 km, siis võistkondade keskmiseks distantsiks tuli 50-80 km,” lisas Sinivee.

Võistluse korraldajad ja läbiviijad olid Kodutütarde Pärnumaa ringkond ja Noorte Kotkaste Pärnumaa malev koostöös Kaitseliidu Pärnumaa malevaga. Tegevuspunte viisid mh läbi Pärnumaa Skautide ja Gaidide Maleva, Pärnu politseijaoskonna Merepääste- ja piirikontrolligrupp, Lääne päästekeskuse Ennetusbüroo, Kaitseliidu kool, Naiskodukaitse Pärnumaa ringkond ja Häirekeskuse Lääne keskus. Kodutütarde põnevaim ja kõige oodatum sündmus toimus tänavu juba 20. korda.

Kodutütred on 19. jaanuaril 1932. aastal loodud tütarlaste vabatahtlik isamaaline Kaitseliidu noorteorganisatsioon. Organisatsiooni liikmeteks on 7-18-aastased tütarlapsed. Kodutütarde missioon on vabatahtlikkust väärtustades pakkuda noortele parimaid arengu- ja tegutsemisvõimalusi isamaalise kasvatustöö kaudu.

Paremusjärjestus:

 1. Lääne
 2. Tallinn
 3. Võrumaa
 4. Harju
 5. Jõgeva
 6. Põlva
 7. Sakala
 8. Läti
 9. Viru
 10. Leedu
 11. Järva
 12. Tartu
 13. Valgamaa
 14. Alutaguse
 15. Alutaguse (Narva)