Mine tagasi

Narvas toimub vabariiklik Kodutütarde ja Noorte Kotkaste oskustevõistlus

22. aprill 2022

23. aprilli hommikul antakse Narvas start vabariiklikule Kodutütarde ja Noorte Kotkaste oskustevõistlusele „Alati valmis!“.

Võistluse eesmärk on pakkuda noortele huvitavat, Kodutütarde ja Noorte Kotkaste järgu- ning erikatsete alaseid teadmisi ja oskusi nõudvat võistlust. Lisaks kontrollida võistkondade võimet täita neile antud ülesandeid ning selgitada välja parimad ringkonnad ja malevad.

„Alati valmis!“ võistlusest võtavad osa Kodutütarde ringkondade ja Noorte Kotkaste malevate 4-liikmelised võistkonnad. Võistkonnas on kaks liiget vanuses 7-13 ja kaks liiget vanuses 14-18 eluaastat.

Võistkonnad saabuvad stardipaika juba 22. aprilli õhtul, et end välja puhata ning valmistuda hommikul algavaks võistluseks. Start võistlusrajale antakse 23. aprilli hommikul kell 9 ning võistlus kestab ligi kaheksa tundi.

Esmakordselt toimub vabariikliku mastaabiga võistlus Narvas. Võistluse peakorraldaja, Narva piirkonnas töötava Kaitseliidu noorteinstruktori Vladislav Egleti sõnul viib tänuvane rada osalejad seiklema mööda Narva linna. “Ülesandepunktides käies saavad võistlejad tutvuda Narvaga ning näha meie linna ilusamaid kohti, lisaks saavad võitlejad panna proovile enda teadmised ja oskused”, lisas Eglet, kes on rahul, et üle saja Eesti noore kogunevad pea kõikidest maakondadest just Ida-Virumaale.

Möödunud aastal toimus oskustevõistlus “Alati valmis!” Võrumaal ning selle võitsid kodutütardest Saaremaa kodutütred ja noortekotkastest Harju maleva noorkotkad.

Kontaktisik:
Vladislav Eglet
Alutaguse mlaeva Narva piirkonna noorteinstruktor
+372 5887 8949
vladislav.eglet@kaitseliit.ee