Mine tagasi

“Aasta kodutütar 2021” nominendid

4. veebruar 2022

LISET VÄHK
Alutaguse ringkond

Foto Liisu Tamm

Liset Vähk on aktiivselt osalenud ja panustanud Kodutütarde organisatsiooni juba peaaegu kümme aastat. Igal aastal aitab tubli neiu korraldada ja läbi viia mitmeid üritusi, jagades oskusi ja teadmisi noorematele liikmetele ning jäädvustades üritusi fotodele. Ta armastab ennast proovile panna kõikvõimalikel võistlustel ja retkedel, olles vabariiklikel võistlustel ringkonda esindavate võistkondade liige. Vabal ajal tegeleb Liset aktiivselt murdmaasuusatamisega. 

LIINA JAANUS
Harju ringkond

Foto Martin Jaanus

Liina Jaanus on seiklushimuline kodutütar, kes on alati nõus tulema kaasa hulljulgete plaanidega. Ta on läbinud Naiskodukaitse meditsiini baasmooduli ja talle on omistatud Kodutütarde esmaabiandja erikatse. 2021. aastal kirjutas ta kaks noorte omaalgatuslikku projekti, mille toetusel viis juunikuus läbi Saue Gümnaasiumi 4. ja 6. klassi õpilastele  3-päevase metsalaagri ning septembris Saue rühmale Padise kloostri tutvustuse ja valgusparvematka Rummu karjääris. Ta on oma sõbraliku ja usaldusväärse, abivalmi ja ausa ning edu poole suunatud käitumisega eeskujuks kõikidele noortele.

MARIBEL SOONSEIN
Jõgeva ringkond

Foto Iiris Prosa

Maribel Soonsein on kodutütar, kes haarab tegevustes alati ohjad ning ei löö risti ette ka mugavustsooni lõhkuvate tegevuste ees. Ta lööb kaasa nii rühma, ringkonna kui vabariiklikel üritustel ning osalenud ka Naiskodukaitse tegevuses. 2021. aastal õpetas Maribel juba ka nooremaid kodutütreid. Maribel on väga hea meeskonnamängija, mille tulemusena on ta toonud uusi ning aktiveerinud kauaaegseid liikmeid. Maribel on rõõmsameelne, aktiivne, avatud suhtleja, viisakas ning teistele kodutütardele eeskujuks.

KÄTLIIN SAAR
Järva ringkond

Foto Lisandra Saar

Kätliin Saar on mitmekülgne kodutütar, kes lööb kaasa nii pidulikul lipuheiskamisel kui üleelamisõppel. Ringkonna laagrites juhendab ta endast nooremaid ning toetab rühmavanemat tema ülesannetes. Vaid aastapäevad tagasi leidis Kätliin ennast lasketreeningult ning tänaseks on saavutatud tase, mis isegi Kaitseliidu üleses konkurentsis silma paistab. Head tulemused on saavutatud Kätliinile omase sihikindluse, tööeetika ning pealehakkamisega. 

HENRIETH KAMPMANN
Lääne ringkond

Foto Andres Kampmann

Henrieth Kampmann õpetab ja juhendab nooremaid kodutütreid ja noorkotkaid ning on alati abiks noortejuhtidele. 2021. aastal omistati talle kodutütarde I järk. Juba on ta osalenud Naiskodukaitse üritustel ning läbinud seal neli baasväljaõppe moodulit. Henriethi südames kuulub suur koht kodutütardele ning Kaitseliidule. Tema tegevuse tunnustamiseks valiti Henrieth Saaremaal ehitatud Eesti mereväe väekaitsekaatri Roland ristiemaks.

LISETTE JOHANSON
Põlva ringkond

Foto: Erakogu

Lisette Johanson aitab alati rühmavanemat tegevuse planeerimisel ning läbiviimisel ja on kindel abiline maakondlikel üritustel. Ta on Põlva noortekogu aktiivne liige ning panustab ringkondade vahelisse koostöösse. Lisette on võtnud südameasjaks sotsiaalmeedias Põlva kodutütarde tegevuse kajastamise. Ta oskab aega ülihästi planeerida, ega jää asjadega kunagi viimasele minutile. Kui miski on kindel, siis see, et Lisette ei vea teisi alt ja leiab lahenduse igale olukorrale.

HEIDI SAI
Pärnumaa ringkond

Foto Hanna-Mirell Sinivee

Heidi Sai on kodutütar, keda saab iseloomustada sõnadega rõõmsameelne, optimistlik, kaasakutsuv, motiveeriv, eeskujulik, sõbralik, aktiivne, abistav, julgustav. Ta jäi kodutütreks ka siis, kui tema rühm likvideeriti ning leidis ka siis võimaluse, kuidas tegevuses osaleda, korraldada, võistelda või ennast proovile panna. Laagrites on Heidi telgis alati kord ja kõik organiseeritud, ta küsib alati lisaülesandeid ja võimalust ise midagi organiseerida, olgu selleks mängude läbiviimine, söögitegemine või millegi õpetamine.

BRENDA-KIM PÕLDMANN
Rapla ringkond

Foto Markus Sein

Brenda-Kim Põldmann on näide eduloost, kus pisikesest paharetist on kasvanud tubli, taiplik ja innukas kodutütar, kellele võib ka ette hoiatamata usaldada nooremate juhendamise või õpetamise. Talle meeldib end proovile panna ning võtta vastu väljakutsed patrullretkedel osalemise näol. Brenda lööb tihti kaasa ka Naiskodukaitse üritustel ja on kindlasti üks neist tüdrukutest, kes suure tõenäosusega on tulevane naiskodukaitsja.

ELIISE KASK
Saaremaa ringkond

Foto: Erakogu

Eliise Kask on kodutütar, kelle suurimaks teeneks on oma rühma tegevuse kroonika pidamine. Igast üritusest saab jutuke, mis leiab kajastust ka kooli- või maakonnalehes. Rühmaüritustel hoolitseb ta nooremate kaaslaste eest, viib läbi tegevusi ning õpetab kodutütarde tarkusi. Eliise on alati uutele väljakutsetele avatud, olgu selleks maakondlik meedialaager või vabariiklik üleskutse. Samuti lööb Eliise kaasa maakondlikel üritustel nii punktikohtuniku kui Kodutütarde tegevuse tutvustajana. 

KETELY ŽDANOV
Sakala ringkond

Foto: Erakogu

Ketely Ždanov on kodutütar, kes rühmajuhina õpetab ja abistab hea meelega nooremaid, saades ka ise seeläbi väärtuslikke õppetunde. Tema kirg on laskesport, kuid samas on ta hea meeskonnakaaslane nii sõjalis-sportlikel võistlustel kui ka esmaabi ülesannete lahendamisel. Ketelyle omistati 2021. aastal kodutütarde II järk. Aasta jooksul on ta läbinud kolm Naiskodukaitse baasväljaõppe moodulit, toitlustanud Kaitseliidu üksuseid 49 tunni ulatuses ning osalenud vaatlejana Kaitseliidu õppusel Sibul. 

CHRISANNE TAMM
Tallinna ringkond

Foto Iiris Prosa

Chrisanne Tamm on erinevatesse laagritesse ja projektidesse noortejuhtide poolt alati oodatud nii instruktori, osaleja kui ka korraldajana. Väga hea suhtlejana suudab ta infot edasi anda nii, et see oleks arusaadav igaühele. Seetõttu on ta olnud kaasatud mitmetele avalikele üritustele ja videoprojektidesse, kus Kodutütarde tegevusest räägitakse. Samas on ta edukas ka patrullvõistlustel ning aitab korras hoida rühma dokumentatsiooni.

HELE-MAI VILTROP
Tartu ringkond

Foto Julia Siimberg

Hele-Mai Viltrop on eeskujuliku kodutütar, kes peab lugu struktuuriüksuste vahelisest koostööst ning on igal võimalikul juhul väljas, kui saab kaasuda noorkotkaste, Naiskodukaitse või Kaitseliidu õppustele. Ta on panustanud koostöösse Tartu linnaga nii ülelinnalisel lastekaitsepäeval tegevuspunktiga kui käinud lasteaedades õppetegevuste läbiviimise kaudu organisatsiooni tutvustamas. Hele-Mai on esindanud Tartu ringkonda üle-eestilistel üritustel, matkadel ja võistlustel ning ka väljaspool Eestit.   

ANNELA REINHOLD
Valgamaa ringkond

Foto Anneli Reinhold

Annela Reinhold on särasilmne ja rõõmsameelne kodutütar, kellele meeldib laagrites abis olla ja uusi mõtteid tegevustesse tuua. Ta on hea näide sellest, kuidas meeskonna vaikseimast ja olukorda eemalt jälgivast neiust on sirgunud kohusetundlik, ettevõtlik ja oma arvamust avaldav kodutütar. Annela oskab märgata nooremaid ja nõrgemaid enda ümber ning nendega tegeleda, juhendada ja toetada. Annela oskab teistega arvestada ning on avatud uutele väljakutsetele ja teadmistele. 

ELIISE JOONAS
Viru ringkond

Foto Silvi Aasumets

Eliise Joonas on tagasihoidliku loomuga kodutütar, kes panustab palju aega Kodutütarde organisatsioonile ja kuuludes noortekogusse seisab koolis noorte huvide eest. Oma tegevuses on ta eeskujuks noorematele ning talle saab usaldada rühmajuhi kohustused. Eliisele meeldib tegeleda laskmisega ning osaleda erinevatel patrullvõistlustel. Lisaks panustab ta kogukonnas eakate inimeste abistamisel.

LAURA LEES
Võrumaa ringkond

Foto Sirle Lees

Laura Lees on viimastel aastatel võtnud enda kanda nooremate õpetamise ja juhendamise. Samal ajal meeldib talle ennast proovile panna vabariiklikel võistlustel ja militaarlaagrites. Viimastest inspireerituna kirjutas Laura noorte omaalgatusliku projekti riigikaitselaagri korraldamiseks maakonnas. Tema soov oli tutvustada riigikaitse põnevat maailma ka neile, kes vabariiklikus laagris osaleda ei saanud. Laura kuulub Võrumaa kodutütarde ja noorkotkaste noortekogusse, mille üheks eestvedajaks ta aseesinaisena on.