Mine tagasi

Kaisa Meusi noortemagistritöö uurib kodutütarde riigikaitsesse panustamist endiste ja praeguste liikmete näitel

14. september 2021

Kodutütarde organisatsioonis saab vähemalt II järku omav kodutütar kirjutada noortemagistritöö, mis on nõuetekohaselt vormistatud ja komisjoni ees kaitstud teoreetilist või praktilist laadi noorsootööalane uurimus.

Viimati kaitsti selline töö juuni alguses ning üheksa aastat Tartus kodutütar olnud Kaisa Meus uuris kodutütarde panustamise soovi riigikaitsesse Tartu ringkonna praeguste ja endiste liikmete näitel.

Kaitseliidu noorsootöö arendusjuht Anu Allekand, kes on töö retsensent, toob välja, et uudsete momentidena tekib teadmine Kodutütarde organisatsiooni eesmärkide jõudmisest liikmeteni, nii on kõnekas fakt, et 87% vastanutest soovib tulevikus riigikaitsega edasi tegeleda. “Töö annab ettekujutuse, milliseid kasutegureid Kodutütardes tegutsemine on täna pakkumas. Vastanute arvates on suurenenud liikmete koostööoskused, vastutustundlikkus ja iseseisva hakkamasaamise võime,” kirjeldab Allekand töös tehtavaid järeldusi.

Üks intervjueeritavasest ütles seal „Ma leian, et kui ma võrdleksin 9. klassi ennast ja oma klassiõdesid, kes ei olnud kodutütred, siis ma leiaks, et minu maailmapilt oli ikka palju-palju laiem ja palju avaram tänu kodutütreks olemisele.” Teine leidis tänu Kodutütardele omale sobiva eriala: „Põhituum on see, et see andis mulle ülejäänud eluks mingi suuna kätte ja see on väga suur asi.”

Tutvu Kaisa noortemagistritööga.

Vaata videot noortemagistritöö kaitsmisest: