Mine tagasi

Noorte omaalgatuslike ideede toetus sai hoo sisse!

10. juuni 2021

Sel kevadel toimus esmakordselt üleriigiline ideede kogumise konkurss, kus kodutütred ja noorkotkad said teha ettepanekuid noortepärasteks tegevusteks ning esitada oma mõtted toetuse saamiseks. Kokku laekus 1. maiks 16 taotlust. Ühelt poolt on tegu projektõppega, teisalt järgneb sellele ka projekti elluviimine. Projektide puhul oli tegu noorte projektiloojate tandemitega, kes on tulevased noortejuhid ja noorteorganisatsioonide võtmeisikud.

Projekte laekus NOT kokursile üle eesti – Valgast Tallinnani. Samuti oli väga ulatuslik teemadering, mida noored teha tahavad:

  • saada metsas hakkama;
  • saada headeks esmase abi andjateks;
  • saada rahatargaks;
  • saada kodukandist enam teada;
  • saada tuttavamaks ajateenistuse korraldusega;
  • saada omale rohkem sõpru;
  • saada kodutütarde ja noorkotkaste ridadesse uusi noori.

Lisaks kõigele eelmainitule tahavad noored ka rohkem tutvustada Kaitseliidu noorteorganisatsioone oma kogukonnale ja kaasata klassikaaslasi ning noori teistest koolidest ome tegevusse. Tänaseks on noorte projektiideed komisjonis vaagitud ning finantsotsused tehtud. Jääb üle noortele juhtidele soovida edukat teostust ja mõnusaid elamusi tegevuste ellu viimisel.

Uus konkurss juba sügisel – hoia silmad ja kõrvad lahti!