Mine tagasi

Kaitseliit tunnustas aasta tegusid

aprill 10, 2021 - Pressiteade

Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi andis täna Tallinnas ja Tartus kaitseliitlastele ja naiskodukaitsjatele üle aasta teo tunnusena hinnalise kingituse, milleks on Kaitseliidu kuldmündid.„Kaitseliit on vabatahtlike organisatsioon ning kõik sellesse panustajad on tunnustust väärt. Ja ometigi on nende tublide meeste ja naiste ning noorte seas neid, kes panustavad teistest enam. Kuigi meil on olemas eriliste inimeste tunnustamise formaat aasta kaitseliitlase, naiskodukaitsja, noortejuhi, kodutütre või noorkotka näol, on sellest kujunenud pigem tunnustus elutöö eest,“ ütles brigaadikindral Ühtegi. „Seetõttu otsustasimegi eraldi meeles pidama hakata neid vabatahtlikke, kes just konkreetse aasta jooksul on omal initsiatiivil panustanud organisatsiooni arengusse sedavõrd, et nende tegu on kaaslased hinnanud tunnustuse vääriliseks.“

Ühtekokku seitse hinnalist kingitust said organisatsiooni liikmed, kes on oma tegevusega panustanud Kaitseliidu arengusse rohkem kui neilt on oodatud. Kaitseliidu ülema hinnalise kingitusega tunnustab ja väärtustab organisatsioon oma vabatahtlike silmapaistvaid sooritusi eelnenud aasta jooksul. Teod ja ettevõtmised võivad olla alguse saanud juba varem, kuid selle tulem peab olema kulmineerunud antud juhul 2020. aastal. 

Aasta teo nominente saavad esitada kõik Kaitseliidu liikmed ning sel korral esitati 22 tegu. Esitatutest teeb valiku ning teeb ettepanekud Kaitseliidu ülemale kümneliikmeline komisjon, mida juhib Kaitseliidu peastaabi ülem ning kuhu kuuluvad nais- ja noorteorganisatsioonide ja maakaitseringkondade esindajad ja Kaitseliidu veebel.
Kaitseliit hakkab aasta tegu välja kuulutame igal aastal. Iga auhinnaga pärjatu saab mälestuseks Kaitseliidu logoga kuldmündi, millel on olemas nii reaalne väärtus, kuid mille emotsionaalne ning numismaatiline väärtus on peaaegu hindamatu.

Sel aastal pärjati seitset kaitseliitlast ja naiskodukaitsjat – Sven Neudorf Viru malevast Rutja laskeväljale laskepaiga rajamise eest, Alutaguse ringkonna naiskodukaitsja Kersti Podmošenski Kaitseliidu meditsiinivaldkonna arendamise eest, Harju ringkonna naiskodukaitsja Marje Verbo elanikkonnakaitse valdkonna arendamise eest, Tarmo Haljak Põlva malevast noorkotkaste ja kodutütarde välilaagrite korraldamiseks vajamineva laagriplatsi rajamise eest, Põlva ringkonna naiskodukaitsja Anne Vasarik Põlva maleva liikmete laskeoskuste arendamise ning Põlva noortevõistkondade treenimise eest, Tartu ringkonna naiskodukaitsja Helen Saal kestvusrännaku „24/100“ korraldamise eest ja Imre Krüünvald Tartu malevast maleva allüksuste ning nais- ja noorteorganisatsioonide vahelise koostöö edendamise eest.

Fotod: Sander Silm