Mine tagasi

NOT otsib noorte mõtteid!

2. aprill 2021

Noorte isamaalise hariduse programm on loonud juba võimalusi rühmade paremaks väljaõppeks, tänu millele on noorte teadmised ning oskused KT ja/või NK liinis tublisti paranenud. Õpet on saanud korraldada mitmekesisemalt, täiendust on saanud meetodid ja vahendid, kaasata on saanud ka laiemat osalejate ringi.

Lisaks on IHP loonud paremaid võimalusi noortejuhtide motiveerimiseks ning tunnustamiseks.

Nüüd on aeg anda juhtohjad noortele, et nemad ise saaksid ellu viia oma ideid ja projekte, edendada oma ettevõtlikkust ja julgust rohujuure tasandil. Mul suur rõõm Teile tutvustada uut IHP algatust – Noorte omaalgatuslike ideede toetus (edaspidi NOT). 

·        NOTi eesmärk on toetada organisatsiooni arengule suunatud ja noorte poolt algatatud ideede väljatöötamist ja elluviimist. Projektitoetuste eraldamise kaudu arendatakse noorte planeerimis- ja juhtimisoskust, saadakse uusi kogemusi ja kontakte ning toetatakse ettevõtlikkust.

Esimene NOTi taotlusvoor on juba 01.05.2021.

Täpsemat infot uuri oma noortejuhilt või -instruktorilt.