Mine tagasi

Millega kodutütred tegelevad?

november 15, 2022 -

Kodutütarde tegevus keskendub peamiselt kuuele valdkonnale. Kõige enam pööratakse tähelepanu matkatarkustele ja riigikaitsele ning seejärel igapäevaturvalisusele. Lisaks täiendame noorte ajalooteadmisi, süvendame arusaamist kodanikuõpetusest ja arendame kehalisi võimeid. Enamlevinud tegevusvormid on loodusmatkad, laagrid, õppepäevad, ekskursioonid ja võistlused.

Organisatsiooni tegevust juhib igapäevaselt Kodutütarde peavanem. Hetkel kuulub Kodutütarde organisatsiooni üle 4200 liikme koos noorte, noortejuhtide ja toetajaliikmetega.

Põhiliseks tegevusvormiks on laagrid ja matkad. Peamiselt pööratakse rõhku matkatarkustele ja riigikaitsele. Olulisel kohal on ka ohutuse teemad, sportlikud tegevused ning samuti on tegevustesse sisse põimitud kodanikuoskusi ja ajalooteadmisi. Kõik kodutütred ja noorkotkad sooritavad oma teadmiste-oskuste näitamiseks järgu- ja erikatseid. Need viib läbi noortejuht. Lisaks hoolitseb organisatsioon ka selle eest, et noorte juhtimis- ning organiseerimisoskused saaksid täiendust.

Olles silmapaistev ja aktiivne noortejuht, on sul võimalus külastada välisriike, kellega Noored Kotkad ja Kodutütred koostööd teevad. Nende hulgas on meie naaberriigid Läti, Leedu ja Rootsi. Lisaks on koostöösidemed ka Suurbritanniaga.